61.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-228662

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Godkendt.

 

62.    Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-228663

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilag

306-2015-293925

Samlet referat - Integrationsrådet den 12. november 2015, kl. 17:00 - 20:00

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Godkendt.

 

63.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307528

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Orientering fra Integrationsrådets sekretær:

Odsherred Kommune har i alt modtaget 86 flygtninge ud af de 114, der skal modtages i 2015. I december er modtaget 5 enlige mænd, de fleste med familie i hjemlandet. Alene i november 2015 ankom 7 familier, familiesammenført til flygtninge i Odsherred. Der er i Odsherred Kommune p.t. 175 voksne med flygtningebaggrund og 158 børn, der alle har været under 3 år i Danmark. 77 af disse børn er i den skolepligtige alder og er indskrevet på Højby skole.

 

Slowfood i Odsherred vil gerne lave et arrangement for flygtninge i samarbejde med Integrationsrådet. Der følger mere info om dette på næste møde.

Orientering om Integrationsteamets borgermøder i lokalsamfundene:

Det vil være en mulighed, at kommunale politikere deltager på disse møder.

 

Orientering fra Mangfoldighedskonferencegruppen:
Programmet er færdigt og klar til tryk.

 

Orientering fra Økonomiudvalget ved Arne Mikkelsen:
Der vil i løbet af de næste dage ankomme 40 nye uledsagede børn til asylcentret i Anneberg. Asylcentret vil nu blive delt op i afdeling for mindre børn og en afdeling for større børn.

 

 

64.    Valg af modtager af Mangfoldighedsprisen

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307574

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Valg af modtager af Mangfoldighedsprisen 2015.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet og Odsherred Kommune afholder Mangfoldighedskonference lørdag den 23. januar 2016. Her skal årets vinder af Mangfoldighedsprisen kåres.

 

Sagsfremstilling

De nominerede til Mangfoldighedsprisen fremgår af bilag udsendt pr. mail.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Modtager af Mangfoldighedsprisen vælges.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Modtager af Mangfoldighedsprisen er valgt.

 

65.    Uddelegering af opgaver til Mangfoldighedskonferencen

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307616

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Opgavefordeling i forbindelse med Mangfoldighedskonferencen

 

Sagens opståen

Integrationsrådet afholder hvert år en mangfoldighedskonference, hvor der blandt andet uddeles en Mangfoldighedspris til en borger, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats på integrationsområdet.

Mangfoldighedskonference afholdes lørdag den 23. januar 2016.

 

Sagsfremstilling

Opgaver, der skal varetages inden eller under konferencen, fremlægges på mødet af sekretæren.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Opgaver i forbindelse med Mangfoldighedskonferencen fordeles blandt medlemmerne.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Opgaver i forbindelse med mangfoldighedskonferencen er fordelt.

 

66.    Temadag for Integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307627

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Fastlæggelse af dato for Integrationsrådets temadag.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet har besluttet, at afholde en temadag med formålet om at fastlægge fokus for Integrationsrådets arbejde for resten af valgperioden.

 

Sagsfremstilling

Da temadagen den 22. november 2015 blev aflyst pga. snevejr, skal der fastlægges en ny dato.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Dato for Integrationsrådets temadag fastlægges.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Forslag om lørdag den 9. april 2016 samt forslag om, at Integrationsrådet møde den 7. april 2016 aflyses.

Der afventes svar fra formanden før datoen endeligt besluttes.

 

67.    Evt.

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-228661

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordnen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Punkter under eventuelt tages til efterretning.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Intet.