52.         Proces for formulering af Vision Furesø

 

Sagsnr.:

190-2011-18130

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2011-85547

 

 

 

Sagsfremstilling

Med Furesøaftalen er skabt en mere stabil ramme om kommunens økonomi. Indtil nu har den store usikkerhed om økonomien optaget mange ressourcer og lagt betydelige bindinger på kommunens strategier. Nu er gælden lagt i en sikker og forudsigelig ramme, og der er mulighed for at anlægge et nyt perspektiv på kommunens muligheder for at udvikle sig.

 

Som afsæt for dette foreslås det, at Byrådet formulerer en samlet vision for kommunens udvikling – i tilknytning til det igangværende arbejde med en kommuneplanstrategi. En vision kan skabe:

 

 

På borgermødet, der afholdes i juni måned, bliver der mulighed for at lytte til borgernes bud på elementer i en sådan vision.

 

Herefter vil Byrådet skulle tage têten og formulere elementer til den samlede vision. Hvert enkelt byrådsmedlem vil blive interviewet, og på dette grundlag vil et udkast blive sendt til diskussion i partigrupperne i august med mulighed for at indgive kommentarer og ændringsforslag.

 

I denne periode vil borgerne fortsat kunne bidrage med ideer og forslag via kommunens hjemmeside eller Facebook-profil.

 

På budgetseminaret den 26. august vil der blive forelagt et udkast til vision. Udkastet tilrettes på baggrund af Byrådets diskussion.

 

I september sender Byrådet et forslag til vision i høring sammen med forslaget til kommuneplanstrategi.

 

Visionen vil blive drøftet sideløbende med oplægget til kommuneplanstrategi, sådan at en færdig vision kan besluttes ved indgangen til 2012.

 

Ved udskrivelse af et Folketingsvalg kan der blive behov for justering af den ovenstående tidsplan.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

 

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen

 

Anbefales til Byrådets godkendelse.

 

 

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 25. maj 2011:

 

Efterfølgende er tilføjet bilaget ”Styringskoncept Furesø” af 18. maj 2011 - bilaget blev omdelt på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2011.

Endvidere er bilaget ”Notat Koncept for politikker i Furesø Kommune” også tilføjet for forståelsens skyld – bilaget blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. maj 2011.

 

Bilag

Styringskoncept Furesø 18 maj 2011 v1.ppt

190-2011-85550

Notat Koncept for politikker i Furesø Kommune

190-2011-74561

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. maj 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Per Kattrup (O)

 

Godkendt.