10.    Mindre anlægssager 2016 - Anlægsregnskab

Sagsnr.: 219-2017-10649

 

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medminder regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevillingen er startet.

 

Økonomiudvalget:

                      XA-0000001025 PCB renovering af ejendomme 2015

                      XA-0000003104 Hillerød Stadion, forbedring af klubhus

                      XA-0000003109 Adgangskontrol til idrætshaller

                      XA-0000003110 Li. Lyngby Hallen, udskiftning af eternittag

                      XA-0000030139 Frederiksborg Byskole, solafskærmning

                      XA-0000035000 Hillerød Bibliotek, bygningsmæssige ændringer

                      XA-0000065000 Rådhuset, opgradering af diverse forhold

                      XA-0000065001 HUV, flytning til Erhvervsskolen           

 

Børne- og Familieudvalget:

                      XA-0000051401 Legepladspuljen 2016

                                                                 

Miljø- og Teknikudvalget:

                      XA-0000002000 Klimatilpasningsprojekter

                      XA-0000022304 Asfaltrenovering af enkeltstrækninger 2016

                      XA-0000022319 Trafiksikkerhedsplaner for de øvrige bysamfund

                      XA-0000022320 Renovering af Fiskespringvandet

                      XA-0000022323 Brovedligeholdelse 2016 

 

 

Bevillingsprogram

Bevilling

Forbrug

Difference

XA-0000001025

 

XA-0000002000

XA-0000003104

 

XA-0000003109

 

XA-0000003110

 

XA-0000022304

 

XA-0000022319

 

XA-0000022320

 

XA-0000022323

XA-0000030139

 

XA-0000035000

 

XA-0000051401

XA-0000065000

 

XA-0000065001

PCB renovering af ejendomme 2015

Klimatilpasningsprojekter

Hillerød Stadion, forbedring af klubhus

Adgangskontrol til idrætshaller

Li. Lyngby Hallen, udskiftning af eternittag

Asfaltrenoveringer af enkeltstrækninger 2016

Trafiksikkerhedsplaner for de øvrige bysamfund

Renovering af Fiskespringvandet

Brovedligeholdelse 2016

Frederiksborg Byskole, solafskærmning

Hillerød Bibliotek, bygningsmæssige ændringer

Legepladspuljen 2016

Rådhuset, opgradering af div. forhold

HUV, flytning til Erhvervsskolen

500.000

 

980.000

300.000

 

500.000

 

1.500.000

 

600.000

 

300.000

 

215.000

 

1.600.000

250.000

 

400.000

 

125.000

419.000

 

139.000

500.300

 

980.267

300.000

 

497.687

 

1.500.000

 

601.221

 

300.523

 

215.000

 

1.609.648

249.000

 

399.993

 

127.247

418.928

 

138.381

300

 

267

0

 

2.313

 

0

 

1.221

 

523

 

0

 

9.648

-1.000

 

-7

 

2.247

-72

 

-619

 

Samlet merforbrug

 

 

14.821

 

Det samlede merforbrug indgår i Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2016.

 

Retsgrundlag

Styrelsesloven

 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede merforbrug på 14.821 kr. indgår i Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2016.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2016.

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 19. april 2017

Fraværende: Christina Thorholm (B), Klaus Markussen (V), Rikke Macholm (F)

 

Stedfortrædere: Christina Høi Skovdal (A), Vivi Wøldike (A)

 

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

 

Bilag

219-2017-41544

XA-0000001025 PCB renovering af ejendomme 2015

219-2017-41546

XA-0000002000 Klimatilpasning

219-2017-41547

XA-0000003104 Hillerød Stadion 2016, Klubhus

219-2017-41552

XA-0000003109 Adgangskontrol til idrætshaller

219-2017-41554

XA-0000003110 Ll. Lyngby Hallen, udskiftning af tag

219-2017-41556

XA-0000022304 Asfaltrenovering 2016

219-2017-41557

XA-0000022319 Trafiksikkerhedsplan for øvrige bysamfund

219-2017-41559

XA-0000022320 Fiskespringvandet, renovering

219-2017-41564

XA-0000022323 Brovedligeholdelse 2016

219-2017-41566

XA-0000030139 Frederiksborg Byskole, solafskærmning

219-2017-41567

XA-0000035000 Hillerød Bibliotek

219-2017-41569

XA-0000051401 Legepladspulje 2016

219-2017-41570

XA-0000065000 Rådhuset

219-2017-41571

XA-0000065001 HUV, flytning

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Byrådet den 26. april 2017

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

 

Stedfortræder Øzgen Yücel (V)

 

Byrådet godkendte indstillingen.