62.    Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-228663

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilag

306-2015-293925

Samlet referat - Integrationsrådet den 12. november 2015, kl. 17:00 - 20:00

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Godkendt.