63.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307528

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Orientering fra Integrationsrådets sekretær:

Odsherred Kommune har i alt modtaget 86 flygtninge ud af de 114, der skal modtages i 2015. I december er modtaget 5 enlige mænd, de fleste med familie i hjemlandet. Alene i november 2015 ankom 7 familier, familiesammenført til flygtninge i Odsherred. Der er i Odsherred Kommune p.t. 175 voksne med flygtningebaggrund og 158 børn, der alle har været under 3 år i Danmark. 77 af disse børn er i den skolepligtige alder og er indskrevet på Højby skole.

 

Slowfood i Odsherred vil gerne lave et arrangement for flygtninge i samarbejde med Integrationsrådet. Der følger mere info om dette på næste møde.

Orientering om Integrationsteamets borgermøder i lokalsamfundene:

Det vil være en mulighed, at kommunale politikere deltager på disse møder.

 

Orientering fra Mangfoldighedskonferencegruppen:
Programmet er færdigt og klar til tryk.

 

Orientering fra Økonomiudvalget ved Arne Mikkelsen:
Der vil i løbet af de næste dage ankomme 40 nye uledsagede børn til asylcentret i Anneberg. Asylcentret vil nu blive delt op i afdeling for mindre børn og en afdeling for større børn.