64.    Valg af modtager af Mangfoldighedsprisen

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307574

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Valg af modtager af Mangfoldighedsprisen 2015.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet og Odsherred Kommune afholder Mangfoldighedskonference lørdag den 23. januar 2016. Her skal årets vinder af Mangfoldighedsprisen kåres.

 

Sagsfremstilling

De nominerede til Mangfoldighedsprisen fremgår af bilag udsendt pr. mail.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Modtager af Mangfoldighedsprisen vælges.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Modtager af Mangfoldighedsprisen er valgt.