65.    Uddelegering af opgaver til Mangfoldighedskonferencen

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307616

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Opgavefordeling i forbindelse med Mangfoldighedskonferencen

 

Sagens opståen

Integrationsrådet afholder hvert år en mangfoldighedskonference, hvor der blandt andet uddeles en Mangfoldighedspris til en borger, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats på integrationsområdet.

Mangfoldighedskonference afholdes lørdag den 23. januar 2016.

 

Sagsfremstilling

Opgaver, der skal varetages inden eller under konferencen, fremlægges på mødet af sekretæren.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Opgaver i forbindelse med Mangfoldighedskonferencen fordeles blandt medlemmerne.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Opgaver i forbindelse med mangfoldighedskonferencen er fordelt.