66.    Temadag for Integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-307627

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Fastlæggelse af dato for Integrationsrådets temadag.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet har besluttet, at afholde en temadag med formålet om at fastlægge fokus for Integrationsrådets arbejde for resten af valgperioden.

 

Sagsfremstilling

Da temadagen den 22. november 2015 blev aflyst pga. snevejr, skal der fastlægges en ny dato.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Dato for Integrationsrådets temadag fastlægges.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 10. december 2015

Sted: Café Lulu, Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Burkhard Sievers, Jette Isling, Johnny Henriksen, Nancy H. K. Sørensen

 

Forslag om lørdag den 9. april 2016 samt forslag om, at Integrationsrådet møde den 7. april 2016 aflyses.

Der afventes svar fra formanden før datoen endeligt besluttes.