174. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Sag 306-2014-6728

Dok. 306-2015-300107

Initialer: AKL

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Fysisk planlægning, forslag til planstrategi til fremlæggelse i offentlig høring.

 

Sagens opståen

I medfør af planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi (planstrategi) for revision af kommuneplanen.

 

Høringsperioden for Planstrategi 2015 er afsluttet.

 

Sagsfremstilling

Planstrategi 2015 har været i høring i 10 uger. Planloven kræver minimum 8 uger. Høringsperioden forløb fra den 10. juni til den 19. august.

Kommunen har ikke modtaget et eneste høringssvar til Planstrategi 2015. Der har derfor ikke været grund til at udfærdige en hvidbog.

 

 

Planstrategien tager udgangspunkt i en delvis revision (temarevision) af eksisterende kommuneplan, 2013- 2021.

Planstategien udfoldes over følgende temaer med fokus på vækst og udvikling i Odsherred Kommune:

1.    Fællesskabernes Odsherred

2.    Det mobile Odsherred

3.    Den nære natur

4.    Byernes roller

5.    Et godt miljø

6.    Det aktive Odsherred

7.    Redegørelse

 

Lovgrundlag

Planloven:

·        § 23a, vedr. offentliggørelse af forslag til planstrategi samt delvis revision af kommuneplanen, (stk. 2).

·        § 23e, vedr. oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold.

·        § 11- § 12, (Kapitel 4) vedr. kommuneplanens gyldighedsperiode og indhold.

 

Styrelsesloven, § 17, vedr. stående og særlige udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Efterfølgende udarbejdelse af forslag (revision) til kommuneplan forudsætter involvering af samtlige centre i den kommunale administration.

 

Udtalelser og høring

Der blev afholdt borgermøde om Planstrategi 2015 onsdag d. 17. juni i Vig Forsamlingshus. Til borgermødet deltog blot to borgere. Det er tænkeligt, at folketingsvalget d. 18. juli havde indflydelse på det lave fremmøde. Datoen for borgermødet var imidlertid blevet fastlagt mere end to uger før der blev udskrevet folketingsvalg.

 

Borgermødet og høringsperioden har været annonceret i lokalavisen onsdag den 10. juni og på kommunens hjemmeside.

 

Planstrategi 2015 blev desuden præsenteret på Årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred den 8. august. Deltagerne til arrangementet blev opfordret til at sende deres høringssvar.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

·          Planstrategi 2015 vedtages endeligt.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. november 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 24. november 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Hanne Pigonska

 

Udsat.

 

Bilag

306-2015-299600

odsherredkommune_planstrategi_2015.pdf

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

 

Godkendt.