22. Projekt - Med drømme som mål.

J.nr.:

15.20.05.Ø39

Sagsid.:

3101367

Initialer:

lko

Åben sag

 

 


Sagens opståen:

Misbrugsteam, socialpsykiatri, arbejdsmarkedsafdeling, Fountain House Odsherred og Foreningen Minerva har udarbejdet ansøgning til Socialministeriet om støtte til projekt –Med drømme som mål.

 

Sagsfremstilling:

Projektansøgning er en del af regeringens 2. handleplansprogram for de svageste grupper.

 

Projektet er et samarbejde mellem kommunale aktører, frivillige foreninger, partnerskabsaftaler, erhvervslivet og regionen, der bygger på netværksarbejde.

 

Netværksarbejdet beskrives ved 7 principper, som er følgende:

 

·        øjeblikkelig hjælp

·        et socialt netværksperspektiv

·        fleksibilitet og mobilitet

·        psykologisk kontinuitet

·        ansvar

·        dialog

·        brugerperspektiv

 

Projektperioden er 2007-2010.

 

Ansøgningen er sendt til Socialministeriet d. 1. marts 2007.

 

Administrativ indstilling:

Beskæftigelseschefen indstiller, at projektansøgningen – Med drømme som mål godkendes.

 

Bilag:

Ansøgningen. (3101662)

 

 

Beslutning fra  Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Dato:

13-03-2007

Sted:

Mødelokale 2 - administrationen i Højby

Fraværende:

 

 

 

Indstilling godkendt.