28.   Hjemmeværnets distriktsudvalg

Åbent

 

Sagsbeh.:

Christina Knakkergaard Ulrich

Sagsid.:

340-2016-32141

Dok.nr.:

340-2016-164604

 

Baggrund for sagens forelæggelse:

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9 og styrelseslovens § 24, stk. 1.

 

Sagens gang:

Byrådet.

 

Sagsfremstilling:

Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

 

Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen. Funktionsperioden er 1. september 2018-31. august 2022. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

 

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg.

 

Nærværende distriktsudvalg dækker Sydsjælland og Lolland-Falster.

 

Byrådet skal udpege en repræsentant. Repræsentanten behøver ikke at være medlem af Byrådet.

 

Indstilling:

Valggruppe 1 indstiller Carsten Petersen (C) som repræsentant.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet 2018-2021, den 6. december 2017:

Ikke til stede:  Ingen.

 

Godkendt.