Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik-, miljø- og havneudvalget)

Mødeoversigt: Teknik-, miljø- og havneudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

18/6

  Maj

28/5 1/5

  April

23/4 23/4 23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra havnefogeden

2.

 Orienteringpunkt omkring leje af Nordre Bedding, Marstal Havn

3.

 Den digitale Ø: Udpegning af politiske repræsentanter til styregruppe

4.

 Drøftelse om naturtiltag

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra Havnefogeden - åben del

2.

 ÆrøXpressen - Ansøgning om udvidelse af areal til opmarchbåse

3.

 Offentlige veje - Forslag om trafikregulering i Skovgyden, Marstal

4.

 Offentlige veje - Forslag til trafiksanering i Ommel

5.

 Budgetopfølgning forår 2020 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget

6.

 Anlægsregnskab Vandbehandlingsanlæg 2018 - 2019

7.

 Køb af grund - Matr. nr. 12f, Skovby By, Bregninge, Søby Midtvej 9, 5985 Søby

8.

 Strandbyen havn - Anmodning om garanti for entreprenørkontrakt

9.

 Kleven havn - Anmodning om underskudsgaranti til renovering af den lille jollehavn

10.

 Bregninge Legeplads - Ansøgning om etablering af toilet

11.

 Digeregistrering - Marstal sogn

12.

 Vandforsyning - Regulativ for vandforsyninger i Ærø Kommune 2020

13.

 Badevand - Projektforslag havledning Brogade pumpestation

14.

 Genopførelse af badehus nr. 5, Eriks Hale

15.

 Badehuse Vestre Strand - Opfølgning på ændringer i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan

16.

 Kommuneplantillæg - Landskab, natur og jordbrug - indkaldelse af ideer og forslag

17.

 Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2-4 Torup Solcellepark - Better Energy

Lukket punkt

18.

 Orientering fra havnefogeden - lukket del

Lukket punkt

19.

 Opfølgning på tilbagekøb af kommunens vejbelysning

Lukket punkt

20.

 Gadelys på Birkholm

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Stillingtagen til tillægsbevilling til renovering af Søndre Bedding

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Kommuneplantillæg - Tema - Landskab, Natur og Jordbrug - aktivitet i landskabet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra havnefogeden

2.

 Naturpolitik - Ærø Kommune

3.

 Vandløb - Regulativ for Dyndebæk og Midtmarksrenden

4.

 Affaldsanlæg - Miljøredegørelse 2019

5.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplantillæg 8-2A-1 - Møllergade 2, Marstal

6.

 Byfornyelse - Torvet i Marstal mv

7.

 Offentlige veje - ansøgning om overkørsel - Søndergade 25, Marstal

Lukket punkt

8.

 Badehuse Vestre Strand - Opfølgning på ændringer i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan

Lukket punkt

9.

 Offentlige veje - udskiftning af autoværn ved Drejet

10.

 Kommuneplantillæg - Tema - Landskab, Natur og Jordbrug - aktivitet i landskabet

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

9.

 Offentlige veje - udskiftning af autoværn ved Drejet

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk