Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

65.

 Godkendelse af dagsorden

66.

 Ekstra anlæg i budget 2013

67.

 Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift

68.

 Godkendelse af revisionsberetning nr. 15 - delberetning for regnskabsår 2012

69.

 Årsregnskab og beretning 2012 for Favrskov Kommune

70.

 Overførsel af rådighedsbeløb 2012 til 2013 - anlæg

71.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2012

72.

 Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2013, årsrapport 2012

73.

 Rammeaftale 2014

74.

 Fritvalgspriser for madservice 2012 og 2013

75.

 Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 og 2013

76.

 Forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved Tåstrupvej i Selling"

77.

 Endelig vedtagelse af forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune

78.

 Anlægsbevilling - Lokale stier og mountainbikebaner

79.

 Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2013

80.

 Anlægsbevilling til Vejplanprojekt 2013

81.

 Anlægsbevilling til byggemodning erhvervsgrunde Gl. Sellingvej

82.

 Forslag til "Spildevandsplan 2013" for Favrskov Kommune

83.

 Forslag til "Affaldsplan 2013 - 2024" for Favrskov Kommune

84.

 Projekt indsats for opklaring af socialt snyd


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top