Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

115.

 Godkendelse af dagsorden

116.

 Nedrivningspulje, juli 2013

117.

 Godkendelse af revisionsberetning nr. 16 fra BDO Kommunernes Revision

118.

 Aftale med Friskolen Vellev om brug af lokaler

119.

 Landsplanredegørelse 2013 - høringssvar

120.

 Jordforsyning - ekspropriation til byudvikling

121.

 2. budgetopfølgning 2013

122.

 Beskæftigelsesplan 2014

123.

 Behandling af virksomheders ansøgning om fritagelse for at modtage digital post

124.

 Tilpasning af bibliotekernes åbningstider i forbindelse med etablering af "åbne" biblioteker

125.

 Kommissorium for halbyggeri i Søften - nedsættelse af byggeudvalg

126.

 Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeudvalg

127.

 Høring af afrapportering på Sundhedsaftalen 2013

128.

 Høring af plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland

129.

 Høring af udkast til Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde

130.

 Erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken - frigivelse af restrådighedsbeløb

131.

 Rammeaftale 2014 - Styringsaftale

132.

 Forslag til "Lokalplan nr. 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12"

133.

 Forslag til "Lokalplan nr. 350 - Tæt-lave boliger på Kvottrupvej i Søften"

134.

 Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 343 - Kirkehus i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14"

135.

 Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 348 - Boliger og aktivitetscenter nord for Hadsten by med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15"

136.

 Midtbyprojekt i Hammel, tids- og procesplan

137.

 Anlægsbevilling til byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området

138.

 Godkendelse af "Spildevandsplan 2013"

Lukket punkt

139.

 Jordforsyning - ekspropriation til byudvikling - erstatning

Lukket punkt

140.

 Salg af erhvervsareal, Hammel

Lukket punkt

141.

 Køb af ejendom, Hadsten

Lukket punkt

142.

 Køb af ejendom, Hadsten

Lukket punkt

143.

 Køb af ejendom, Hadsten

Lukket punkt

144.

 Etablering af mountainbikeruter i Hammel og Hinnerup

145.

 Iværksættelse af ekstra drifts- og anlægstiltag i 2013


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top