Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

26/11 4/11

  Oktober

29/10 8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Godkendelse af dagsorden

169.

 Tilslutning til turismedestinationsselskabet VisitAarhus

170.

 Aarhus Kommune - Forslag til temaplan om vedvarende energi

171.

 Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapport 2019

172.

 Godkendelse af huslejestigning som følge af forbedringsarbejder

173.

 3. Budgetopfølgning 2019

174.

 Beskæftigelsesplan 2020

175.

 Forlængelse af aftale om kultursamarbejde i Region Midtjylland

176.

 Handicappolitik 2020-2023 - høring

177.

 Kvalitetsstandard vedrørende bostøtte

178.

 Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

179.

 Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten

180.

 Vedtagelse af "Vækst i Favrskov, Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+"

181.

 Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Foldby-Norring

182.

 Forslag til lokalplan 391 - Boligområde for Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup

183.

 Affaldsplan 2020-2025 endelig vedtagelse

184.

 Forslag til tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2013

185.

 Anlægsbevilling - Erhvervsområde i Søften

Lukket punkt

186.

 EU-udbud af revisionsydelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

166.

 Godkendelse af dagsorden

167.

 2. behandling af Budget 2020-23

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Flytning af det organisatoriske ansvar for kultur- og fritidsområdet til Børn og Skole

159.

 Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2019-22

160.

 Hadsten Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om forlængelse af lånetilsagn

161.

 Forslag til lokalplan nr. 393 - Boligområde ved Th. Nielsensvej i Grundfør

162.

 Anmodning fra HMN GasNet om principbeslutning om ekspropriation

163.

 Genåbning af stationen i Laurbjerg

164.

 Midttrafik budget 2020

165.

 Tilsyn med Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne pr. 1. kvartal 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

154.

 Godkendelse af dagsorden

155.

 1. behandling af Budget 2020-23

156.

 Opslag af stillingen som direktør for Social og Sundhed

    Til top