Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2017 - 30-06-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Tilføjelse til Retningslinjer for Nedrivningspuljen

52.

 Regnskab 2016 - Årsberetning

53.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016

54.

 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg)

55.

 Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

56.

 Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017

57.

 Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg

58.

 Beretning om magtanvendelser i 2016

59.

 Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016

60.

 Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten

61.

 Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

62.

 Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven

Lukket punkt

63.

 Ansættelse af ny direktør for Teknik og Kultur

    Til top