Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

28/5

  April

30/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Forslag om lokalaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Lærerforening

78.

 Revurdering af Favrskovs Kommunes indkøbspolitik

79.

 Favrskov Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og generalforsamling 2019

80.

 Feltengård I/S, Årsrapport 2018

81.

 Nedrivning af ejendommene Vesselbjergvej 15-17 og Gammel Sellingvej 12, Hadsten

82.

 Høring af Arbejdsprogram for vandområdeplan 2021-2027

83.

 Kvalitetsmåling i dagtilbuddene

84.

 Puljen "Opgradering af lege- og læringsmiljøer i daginstitutionerne "

85.

 Rammeforsøg om øget frihed til folkeskoler

86.

 Evaluering af forsøgsordning i skoleåret 2018/2019 om fritidsklubtilbud i Ulstrup under Ungdomsskolen for børn i 4.-6. klasse

87.

 Forslag til revideret værdighedspolitik for Favrskov Kommune

88.

 Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2018

89.

 Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-29 for tre aflastningsområder til butikker

90.

 Forslag til lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup med kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29

Lukket punkt

91.

 Revisionsudbud

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Indkaldelse af stedfortræder

52.

 Forslag om udfasning af engangsservice

53.

 Regnskab 2018 - Årsberetning

54.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2018

55.

 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 (anlæg)

56.

 Godkendelse af plan for brandsyn

57.

 Overdragelse af kompetence til Beredskabet

58.

 Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019

59.

 Evaluering af forsøg med udvidet åbningstid i Børnehuset Ellemose

60.

 Principper for styrket samarbejde mellem familier og Børn og Familie

61.

 Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

62.

 Status på tilbud om psykologhjælp til 15-25 årige

63.

 Godkendelse af initiativer i forlængelse af friluftsstrategien

64.

 Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2019

65.

 Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A

66.

 Forslag til Helhedsplan for Foldby-Norring

67.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 378 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 - Lecaværket

68.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 386 - Udvidelse af Den jydske Haandværkerskole i Hadsten

69.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 384 - Nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften

70.

 Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+

71.

 Kollektiv trafik - Trafikplan 2019 - 2022 - Midttrafik

72.

 Anlægsbevilling til Trækstien ved Kjællinghøl

73.

 Tillægsbevilling ukrudtsbekæmpelse

74.

 Ekspropriation til Rønbækvej, Hinnerup

Lukket punkt

75.

 Aftale om kompensation

    Til top