Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2017 - 30-06-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

27/6 27/6

  Maj

23/5

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Udtræden af byrådet

78.

 Forberedelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2017

79.

 Evaluering af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune

80.

 Borgerrådgiverens beretning 2016

81.

 Årsregnskab 2016 for Beredskab & Sikkerhed

82.

 Beredskab & Sikkerheds plan for brandsyn

83.

 1. budgetopfølgning 2017

84.

 Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

85.

 Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til sundhedscenter i Hinnerup

86.

 Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet efter høring

87.

 Godkendelse af "Forslag til Kommuneplan 2017-29 for Favrskov Kommune"

88.

 Forslag til Hinnerup midtbyplan

89.

 Forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2013

90.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 373 - Boligområde ved Humlehaven i Hinnerup og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 13

91.

 Anlægsbevilling til byggemodning af tredje etape af Humlehaven i Hinnerup, og til ny vejforbindelse fra Engelbjerggård til Aarhusvej

92.

 Anlægsbevilling til broen i Ulstrup

93.

 Anlægsbevilling til høring om kollektiv trafik

94.

 Evaluering af folkeskolereformen 2017

95.

 Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017 - 2021

Lukket punkt

96.

 Salg af jord, Søften

Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Udtræden af byrådet

78.

 Forberedelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2017

79.

 Evaluering af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune

80.

 Borgerrådgiverens beretning 2016

81.

 Årsregnskab 2016 for Beredskab & Sikkerhed

82.

 Beredskab & Sikkerheds plan for brandsyn

83.

 1. budgetopfølgning 2017

84.

 Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

85.

 Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til sundhedscenter i Hinnerup

86.

 Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet efter høring

87.

 Godkendelse af "Forslag til Kommuneplan 2017-29 for Favrskov Kommune"

88.

 Forslag til Hinnerup midtbyplan

89.

 Forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2013

90.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 373 - Boligområde ved Humlehaven i Hinnerup og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 13

91.

 Anlægsbevilling til byggemodning af tredje etape af Humlehaven i Hinnerup, og til ny vejforbindelse fra Engelbjerggård til Aarhusvej

92.

 Anlægsbevilling til broen i Ulstrup

93.

 Anlægsbevilling til høring om kollektiv trafik

94.

 Evaluering af folkeskolereformen 2017

95.

 Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017 - 2021

Lukket punkt

96.

 Salg af jord, Søften

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Projekt Lysnet

66.

 Ekspropriation af ejendomme - Dommerparken Hammel

67.

 Udvidelse af samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen

68.

 Tilsagn til opførelse af 21 almene familieboliger på Nørreport i Hammel

69.

 Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2017, Årsrapport 2016

70.

 Anlægsbevilling til etablering af ventilation på tre skoler

71.

 Ansøgning om tillægsbevilling til renovering af vejbelysningen

72.

 Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

73.

 Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier

74.

 Implementering af den nationale lungesatsning

Lukket punkt

75.

 Køb af jord - Hadsten

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Tilføjelse til Retningslinjer for Nedrivningspuljen

52.

 Regnskab 2016 - Årsberetning

53.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016

54.

 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg)

55.

 Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

56.

 Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017

57.

 Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg

58.

 Beretning om magtanvendelser i 2016

59.

 Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016

60.

 Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten

61.

 Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

62.

 Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven

63.

 Ansættelse af ny direktør for Teknik og Kultur

    Til top