Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

29/6 24/6 15/6

  Maj

26/5

  April

28/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

129.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

130.

 Køb af jord - Hinnerup

131.

 Digitalt underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Borgerrådgiverens beretning 2019

102.

 Udvidelse af samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen

103.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hadsten Varmeværk til finansiering af ledningsnet, lager, ombygning af pumpestation og køb af grund

104.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Gudenådalens Energiselskab til finansiering af en varmepumpe og et sæsonlager

105.

 Ændring af takst for aflevering af ren jord på Feltengård Affaldsdeponi

106.

 1. Budgetopfølgning 2020

107.

 Anmodning fra Evida om principbeslutning om ekspropriation

108.

 Initiativer til fremme af biodiversitet

109.

 Afrapportering i forbindelse med § 17, stk. 4-udvalgets ophør

110.

 Anlægsbevilling til Styrket dialog med lodsejere om vådområde og vandløbsprojekter

111.

 Ny bro over Gudenåen

112.

 Ekspropriation til shunt til E45 på Århusvej i Søften

113.

 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020

114.

 Kommunal frokostordning i daginstitutioner 2021-2022

115.

 Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24

116.

 Afrapportering på analyse- og læringsforløb for børnehandicapområdet

117.

 Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Hadsten

118.

 Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedslovstilsyn - Plejecenter Møllegården i Hadsten

119.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 400 Boligområde ved Navervej i Hinnerup og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-29

120.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 397 Etageboliger i Søndergade i Hadsten og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29

121.

 Anlægsbevilling til "Strukturplan for Hinnerup Nord"

122.

 Anlægsbevilling til "Strukturplan for Søften Nord"

123.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup med Kommune-plantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29 med VVM-tilladelse

124.

 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 for et feriecenter i Hinnerup nord

125.

 Forslag til lokalplan nr. 398 Butiksområde i Hadsten syd

126.

 Forslag til "Lokalplan nr. 404 Etageboliger på Voldbyvej i Hammel"

Lukket punkt

127.

 Socialtilsynets tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet

128.

 Digitalt underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Udbud af brandslukning - Beredskab og Sikkerhed

99.

 Digitalt underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Forslag om udbud af mad i skoler og institutioner

82.

 Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2018 og 2019

83.

 Ejerstrategi for Favrskov Forsyning A/S og samarbejdsaftale

84.

 Favrskov Forsyning A/S - Årsrapport 2019 og generalforsamling 2020

85.

 Forslag til "Lokalplan nr. 402 Etageboliger på Ådalsvej i Hinnerup"

86.

 Forslag til "Lokalplan nr. 399 Centerområde i Hadsten"

87.

 Forslag til vandforsyningsplan 2020-30

88.

 Høringssvar til Basisanalysen i 3. vandplanperiode 2021-2027

89.

 Anlægsbevilling til vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2020

90.

 Anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsareal ved Hinnerup Station

91.

 Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2013

92.

 Kollektiv Trafikplan

93.

 Inddragelse i forbindelse med planlægning af nyt idrætsanlæg i Søften

Lukket punkt

94.

 Indkøbsfællesskab med ny ejerkreds

Lukket punkt

95.

 Udbud af brandslukning - Beredskab og Sikkerhed

96.

 Digitalt underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Forslag om mere fleksibilitet for forældre til børn i dagtilbud, SFO'er og klubber

63.

 Tilslutning til "Charter for skattelyfri kommune"

64.

 Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020

65.

 Regnskab 2019 - Årsberetning

66.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019

67.

 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg)

68.

 Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 (drift)

69.

 Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

70.

 Tilsyn med Åhuset

71.

 Anlægsbevilling til bevægelses- og kampsportscenter ved Hadsten Kultur- og Idrætscenter

72.

 Modelbane Europa - ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfritagelse på lån

73.

 Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2020

74.

 Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

75.

 Vedtagelse af "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten"

76.

 Godkendelse af privat skovbegravelsesplads i Mygind Skov

77.

 Anlægsbevilling til projekt "Ulstrup ved Gudenåen".

78.

 Anlægsbevilling til cykelprojekt Randersvej ved Hammel

79.

 Digitalt underskriftsark

    Til top