Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Forslag om nedsættelse af timepris for byggesagsbehandling

56.

 Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune

57.

 Valg af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

58.

 FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov Kommuner

59.

 Regnskab 2017 - Årsberetning

60.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017

61.

 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 (anlæg)

62.

 Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

63.

 Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste

64.

 Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel

65.

 Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

66.

 Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2018

67.

 Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

68.

 Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet

69.

 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017

70.

 Forslag til Lokalplan nr. 383 - Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-29

71.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 366 - Boliger ved Lunden i Laurbjerg

    Til top