Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2017 - 31-03-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

28/3

  Februar

28/2

  Januar

24/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Godkendelse af dagsorden

32.

 DSBs manglende standsning på Hinnerup Station

33.

 Mere fleksibel arbejdstid i Favrskov Kommune

34.

 Forslag om Naturstrategi i Favrskov Kommune

35.

 Valg af suppleant for udlejerrepræsentant i Huslejenævnet

36.

 Lånoptagelse i henhold til låneramme 2016

37.

 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for udvidelse af Tinghøj

38.

 Politik for fortsat drift af Beredskab & Sikkerhed

39.

 Vision og anbefalinger til arbejdet med den åbne skole

40.

 Valg af projektforslag og godkendelse af skema A vedrørende nyt plejecenter i Hammel

41.

 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn 2016

42.

 Kommunale tilsyn på ældreområdet 2016

43.

 Nye tilbud til borgere med kronisk sygdom

44.

 Anlægsbevilling - etablering af ny brandstation i Hadsten

45.

 Natura 2000-handleplan 2016-2021 for "Bjerre Skov og Haslund Skov"

46.

 Ændring af parkeringsbekendtgørelse

47.

 Annullering af nedklassificering af kommunale veje

48.

 Anlægsbevilling til genopbygning af hal 1 ved Rønbæk Idrætscenter

49.

 Ansøgning om færdiggørelse af lokale i Rønbæk Idrætscenter

Lukket punkt

50.

 Køb af erhvervsejendomme i Hammel

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Godkendelse af dagsorden

14.

 Indsats for at øge stemmeprocenten til kommunevalget november 2017

15.

 Tildeling af tilskud fra nedrivningspuljen 2017

16.

 Godkendelse af revisionsberetning nr. 23 vedrørende den løbende revision 2016

17.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

18.

 Hammel Idrætscenter - ansøgning om lånegodkendelse til renovering af vandbehandlingsanlægget i svømmehallen

19.

 Etablering af parkeringspladser ved Favrskov Sundhedscenter Hadsten og plejecenter Hinneruplund

20.

 Samarbejdsaftale på respirationsområdet

21.

 Høring af Region Midtjyllands psykiatriplan 2017

22.

 Forslag til lokalplan 373 - Boligområde ved Humlehaven i Hinnerup og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 13

23.

 Forslag til lokalplan nr. 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten

24.

 Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2013

25.

 Psykologhjælp til unge mellem 15-25 år

26.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om udslusning af unge fra sikrede afdelinger

Lukket punkt

27.

 Salg af jord - Erhvervsgrunde - Årligt udbud 2017

Lukket punkt

28.

 Salg af jord - Boliggrunde - Årligt udbud 2017

Lukket punkt

29.

 Salg af jord - Boliggrunde, Søften

Lukket punkt

30.

 Salg af jord i Hadsten

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Proces for Budget 2018-21

3.

 Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2017

4.

 Ændring af takster i Favrskov Affald

5.

 Linjeføring for letbanen i Hinnerup

6.

 Hinnerup midtbyplan - opsamling på debatfasen, forslag til tids- og procesplan samt meddelelse af anlægsbevilling

7.

 Bevilling til projektering mv. til genopbygning af hal 1 i Rønbæk Idrætscenter

8.

 Projekteringsbevilling til renovering af Rønbækskolen

9.

 Vedligeholdelsesbestemmelser for Gudenåen

10.

 Tilpasninger i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'

11.

 Opslag af stillingen som direktør for Teknik og Kultur

Lukket punkt

12.

 Salg af jord - Hadsten

    Til top