Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

31/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Godkendelse af dagsorden

120.

 Ligestillingsredegørelse 2017

121.

 Plan for fortsat drift (beredskabsplan)

122.

 Godkendelse af takster for Beredskab og Sikkerhed 2018

123.

 Sundhedsberedskabsplan for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner 2017

124.

 Regional samarbejdsaftale om infektionshygiejne

125.

 Godkendelse af frikommuneforsøg - 3. ansøgningsrunde

126.

 Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2018

127.

 Forslag til lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord

128.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten

129.

 Forslag til tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2013

130.

 Anlægsbevilling til bygningsrenovering af Rønbækskolen

131.

 Nedsættelse af lokale naturråd

132.

 Beredskabsplan for vandforsyning

Lukket punkt

133.

 Køb af ejendom, Hammel

Lukket punkt

134.

 Salg af ejendom - Hadsten

Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 2. behandling af Budget 2018-21

    Til top