Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

20/3

  Februar

27/2

  Januar

30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af dagsorden

35.

 Forslag om økonomisk tilskud til pasning af egne børn

36.

 Konsekvenser af strejke og/eller lockout 2018

37.

 Godkendelse af huslejestigning i forbindelse med renoveringsarbejder

38.

 Opkrævning af gebyr for meddelelse om udlægsforretning

39.

 Lånoptagelse i henhold til låneramme 2017

40.

 Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017

41.

 Revision af Børne- og ungepolitikken og Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

42.

 Evaluering af psykologhjælp til unge mellem 15-25 år

43.

 Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet - Østervangskolen

44.

 Ansøgning om salg af navnerettighed til boldbaner - Rønbæk Idrætscenter

45.

 Udmøntning af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

46.

 Revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

47.

 Forslag til lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring

48.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg

49.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord

50.

 Genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Øst 2018

51.

 Anlægsbevilling til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv

52.

 Overdragelse af opgave med taxitilsyn til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

53.

 Videre planlægning for vindmølleprojektet ved Hallendrup

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Udpegning af medlemmer til Handicaprådet 2018-2021

20.

 Udpegning af medlemmer til Favrskov Kunstudvalg

21.

 Valg af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse

22.

 Den fremtidige drift af Feltengård I/S

23.

 Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet

24.

 Sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

25.

 Anlægsbevilling - delvis udmøntning af handlingsplan 2018 for friluftsstrategien

26.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2018

27.

 Anlægsbevilling til cykelstiprojekter 2018

28.

 Anlægsbevilling til planlægning af opklassificering af private fællesveje

29.

 Anlægsbevilling til realisering af program for områdefornyelse af Dommerparken, Hammel

30.

 Anlægsbevilling vedr. naturpleje og bedre adgang til kommunale og private områder med høj naturværdi

31.

 Anlægsbevilling til Trækstien i Ulstrup

32.

 Anlægsbevilling - 2. etape af Kornmarken, Hammel

33.

 Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Kommunalpolitisk Topmøde 2018

3.

 Hovvejskollegiet - udpegning af medlemmer til bestyrelsen

4.

 Skatteankenævn Randers

5.

 Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst

6.

 Frivilligcenter Favrskov

7.

 Proces for Budget 2019-22

8.

 Øgede ressourcer til byggesagsområdet

9.

 Sammensætning af Handicaprådet i Favrskov Kommune

10.

 Politisk mødekalender 2018

11.

 Nye regler vedrørende forenklet sagsbehandling og udlån af hjælpemidler

12.

 Samlet anlægsbevilling for anlægspuljer på ejendomsområdet 2018

13.

 Anlægsbevilling til etablering og renovering af fortove og chikaner i Thorsø

14.

 Kommissorium og tidsplan vedrørende placering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten

Lukket punkt

15.

 Køb af ejendom - Søften

Lukket punkt

16.

 Salg af jord - årligt udbud af boliggrunde

Lukket punkt

17.

 Salg af jord - årligt udbud af erhvervsgrunde

    Til top