Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

84.

 Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 - MPT

85.

 Beslutning: Budget 2017-2020 - Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

86.

 Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

87.

 Beslutning: Anlægsbevilling - Smukke bysamfund og attraktive byrum

88.

 Beslutning: Vandforsyningsplan 2016

89.

 Beslutning: Hundeskov på Baunesletten

90.

 Beslutning: Dispensation fra Lokalplan 70.9, ændret bebyggelse i delområde 2b, Farum Kaserne

91.

 Beslutning: Tilføjelse til plangrundlaget for Ryttergårdsvej 116

92.

 Beslutning: Landzonetilladelse til ny helårsbolig på Gammel Bregnerødvej 6

93.

 Beslutning: Dispensation for afstandskrav til affaldsbeholdere

94.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

95.

 Orientering: Akacietorvet er opprioriteret ved renovering af Farum Hovedgade - Arbejdet begynder på Lillevangsvej

96.

 Orientering: Aftale vedrørende ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven

97.

 Orientering: I/S Vestforbrænding generalforsamling 2016

98.

 Orientering: Politisk orientering om udrulning af ny affaldsordning for villaer 2016

99.

 Orientering: Status for arbejdet med Flyvestationen efter Flyvestationsudvalget

100.

 Beslutning/orientering: Gennemførsel af Detailhandelskonference samt understøttelse af Netværk/klynger


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top