Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

108.

 Beslutning: Mødekalender 2017

109.

 Beslutning: Forslag til Natura 2000-handleplan for 2016-2021

110.

 Beslutning: Domea - Tilbagekøb af lejemål

111.

 Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

112.

 Beslutning: Høring om lovforslag om ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven

113.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013

114.

 Beslutning: Lokalplan for tæt lav boligbebyggelse i Hareskovby

115.

 Beslutning: Landzonetilladelse til ny helårsbolig og garage på Værløse Gydevej 4

116.

 Beslutning: Anbefalet hastighed og parkeringsforbud på strækning af Lillevangsvej

117.

 Beslutning: Farum Genbrugsstation

118.

 Beslutning: Fælles forsyningsselskab for 10 nordsjællandske kommuner

119.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

Lukket punkt

120.

 Beslutning: Lokalplanlægning og salg af grunde på Kollekollevej 33-37

Lukket punkt

121.

 Beslutning: Salg af boligejendomme

Lukket punkt

122.

 Beslutning: Befæstede arealer og grønne områder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top