Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

144.

 Beslutning: Udmøntning af budget 2017-20

145.

 Beslutning: Spildevandstakster 2017

146.

 Beslutning : Skema B for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

147.

 Beslutning: Dispensation fra Lokalplan 70.4 til revideret bebyggelse - Farum Kaserne omr. 1a og 1aa

148.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 100-1, Rosti- og Elkjærgrunden

149.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 31.6.1 og til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013

150.

 Beslutning: Landzonetilladelse til modelflyveklub på Flyvestation Værløse

151.

 Beslutning: Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse

152.

 Beslutning: Status på anlæggelse af kunstgræsbaner i Hareskov og Farum Vest samt frigivelse af midler

153.

 Beslutning: Frigivelse af 2017 midler til forvaltningens disponering - Campusmiljø på Bybækskolen, Paltholmterrasserne 1

154.

 Beslutning: Frigivelse og disponering af anlægmidler 2017 - Kommunale ejendomme

155.

 Beslutning/orientering: Frigivelse og disponering af 2017 anlægsmidler til PCB-renovering på Lille Værløse Skole

Lukket punkt

156.

 Lukket bilag til Frigivelse og disponering af 2017 anlægsmidler til PCB-renovering på Lille Værløse Skole

157.

 Beslutning: Handicapredegørelse 2015-16

158.

 Orientering: Status 2016 - Bæredygtighed og Klima

159.

 Beslutning/orientering: Etablering af idrætstalentlinje i Furesø

160.

 Orientering - Møde- og arbejdsplan for MPT - januar - februar - marts 2017

161.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top