Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Beslutning: Vandtakster 2017 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

2.

 Beslutning: Status på anlæggelse af kunstgræsbaner i Hareskov og Farum Vest samt frigivelse af midler

3.

 Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

4.

 Beslutning: Udarbejdelse af lokalplan for etageboliger på Frederiksborgvej - "Frederiksborgvænget"

5.

 Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

6.

 Beslutning: Rørmosevej 7 - offentlig adgang og etablering af boliger

7.

 Beslutning: Dispensation fra Lokalplan 119 område D - vest for Sydvagten

Naboorientering med bilag (pdf, 2,9 MB)

Alle høringssvar område D (pdf, 867,3 KB)

8.

 Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler - MPTU 2017

9.

 Beslutning: Trafikafvikling i Farum Nordby

10.

 Beslutning: Tildeling af vejnavne i området omkring flyvestationen

11.

 Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til legepladser m.v i 2017

12.

 Orientering: Projektforslag for Vassingerød Energi Park - administrativt høringssvar

13.

 Orientering: Energi på Tværs - anden fase af Region Hovedstadens strategiske energiplanlægning

14.

 Orientering: Udviklingen af Flyvestationen

15.

 Orientering: Møde- og arbejdsplan for MPT - Februar- marts - april

16.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top