Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

17.

 Beslutning: Den mobile bæredygtige forstad

18.

 Beslutning: Tildeling af grundkapital til Små Familieboliger

19.

 Beslutning: Fremtidig udvikling/anvendelse af området ved Gammel Bregnerødvej

20.

 Beslutning: Dispensation fra lokalplan F46 - Matr.nr. 14 ay Farum By - Gammelgårdsvej 3B

21.

 Beslutning: Rådhusgrunden mv. i Farum

22.

 Beslutning - Aktivering af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål

23.

 Orientering: Naturpark Mølleåen

24.

 Orientering: Revision af Kommuneplan 2017

25.

 Orientering: Projektforslag for Vassingerød Energi Park - administrativt høringssvar

26.

 Orientering: Energi på Tværs - anden fase af Region Hovedstadens strategiske energiplanlægning

27.

 Orientering: Udviklingen af Flyvestationen

28.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt 2016-2017

29.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

Lukket punkt

30.

 Beslutning: Fremtidige ejerforhold HMN Naturgas


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top