Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

102.

 Beslutning: Naturpark Mølleåen: naturparkplan og naturparkråd

103.

 Beslutning: Behandling af høringssvar til Plan- og Agenda 21 strategi 2016

104.

 Beslutning: Igangsætning af Forslag til kommuneplan 2017

105.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne

106.

 Beslutning: Landzonetilladelse til klatremur på Flyvestation Værløse

107.

 Orientering: Energibesparelser i boligmassen i Furesø Kommune

108.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top