Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

31.

 Beslutning: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - MPT

32.

 Beslutning: Regnskab 2016 MPT

33.

 Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

34.

 Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021

35.

 Beslutning: Boligprognose 2017

36.

 Beslutning: Opdeling til tre lejligheder - Matr.nr. 6 d Farum By - Farum Hovedgade 71

37.

 Beslutning: Fremtidig udvikling/anvendelse af området ved Gammel Bregnerødvej

38.

 Beslutning: Landzonetilladelse til modelflyveklub på Flyvestation Værløse

39.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Slangerupvej - Rostigrunden

40.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

41.

 Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

42.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

43.

 Beslutning: Dispensation fra Lokalplan 125 til opførelse af seniorbofællesskab på Hjortefarmen

44.

 Beslutning: Udvikling af Bybækgrunden

45.

 Beslutning: Undersøgelse af Parkeringskælder

46.

 Beslutning: Pilotprojekter om affaldssortering i tæt/lav- og etagebebyggelser

47.

 Beslutning: Tildeling af vejnavne i området omkring flyvestationen

48.

 Beslutning: Ændring af køreplan for bus 152

49.

 Beslutning - Aktivering af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål

50.

 Beslutning: Anvendelse af Det Grønne Støttepunkt

51.

 Orientering: MPT - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

52.

 Orientering: Opgørelse over kommunernes naturkapital

53.

 Orientering: Farum Hovedgade og Lillevangsvej

54.

 Orientering: Retningslinjer for miljøtilsynet 2017-2021 samt status for 2016

55.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

56.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt 2016-2017

Lukket punkt

57.

 Behandling: Bybækskolen salg af delparcel


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top