Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

58.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - Temadrøftelse om det åbne land

59.

 Beslutning: Udviklingsudvalgets anbefalinger vedrørende fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

60.

 Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

61.

 Beslutning/orientering: Godkendelse af principper for ny lokalplan for Farum Arena

62.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 131 for Søndersø Vandværk

63.

 Beslutning: Lokalplanlægning af boligbebyggelser i den østlige del af Sydlejren

64.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej

65.

 Beslutning: Igangsættelse af lokalplan på Stavnsholtvej 51

66.

 Beslutning: Dispensation fra Lokalplan 70.9 til ændret placering af sydligste byggefelt og tilhørende vej og vendeplads i delområde 2b på Farum Kaserne

67.

 Beslutning: Landzonesag - Matr.nr. 1 h Søndersø - Ballerupvej 70A

68.

 Beslutning: Landzonesag - Etablering af parkeringsareal - Matr.nr. 4 b Bregnerød By - Høveltevej 40

69.

 Beslutning: Kommunale parkeringsvagter

70.

 Beslutning: MPT 111 - Reduktion af støj fra trafik 2017 - disponering

71.

 Beslutning: MPT 112 - Trafiksikkerhedsindsats 2017

72.

 Beslutning: Farum Hovedgade og Lillevangsvej - Igangsættelse af renovering

73.

 Beslutning: Rottehandlingsplan 2017-2019

74.

 Beslutning/drøftelse: Anbefalinger vedrørende udviklingen af Værløse Bymidte

75.

 Orientering - Proces Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen

76.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

77.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top