Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

78.

 Beslutning - Aktiveringen af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål

79.

 Drøftelse: Kommuneplan 2017 - Temamøde 2 - Erhverv, Byer og Centre

80.

 Beslutning: BOI 2017 MPT

81.

 Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

82.

 Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017

83.

 Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1

84.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Værket ved Søndersø

85.

 Beslutning: MPT 109 - Vejrenovering 2017 - Disponering

86.

 Beslutning: MPT 113 - Forbedring af fortove og cykelstier 2017 - Disponering

87.

 Beslutning: Sammenhængende planlægning for Flyvestationen (oplæg 1)

88.

 Orientering: Ansøgning og afgørelse om helårsbeboelse på Forårsvej 23 og 25

89.

 Orientering: Farum Hovedgade og Lillevangsvej

90.

 Orientering: Omlægning til økologi

91.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

92.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top