Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

29.

 Beslutning: Institution Nordby -Totalentreprise

30.

 Beslutning: Budgetopfølgning I 2017 - BSU

31.

 Beslutning: Idrætstalentlinjen

32.

 Beslutning: Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

33.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

34.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

35.

 Beslutning: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

36.

 Orientering: Meddelelser BSU - Maj 2017

37.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU - Maj 2017

38.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Ole F. Holleufer - Udmøntning af handleplan for daginstutitoners fysiske rammer

39.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Ole F. Holleufer - PCB på Bybækskolen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top