Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

56.

 Temadrøftelse

57.

 Meddelelser

58.

 Spørgsmål

59.

 Beslutning: Budgetopfølgning I 2017

60.

 Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2016 - IT-Forsyningen I/S

61.

 Beslutning: Aftale om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

62.

 Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

63.

 Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017

64.

 Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1

65.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Værket ved Søndersø

66.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP) - Sydlejren og kommunens tilsynsfunktion

Lukket punkt

67.

 Beslutning: Institution Nordby -Totalentreprise

Lukket punkt

68.

 Beslutning - Aktiveringen af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål

Lukket punkt

69.

 Beslutning: Køb af Serviceareal på Lillevang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top