Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

93.

 Beslutning: Budgetanalyse 2017 - MPT

94.

 Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

95.

 Beslutning/Drøftelse: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

96.

 Beslutning: Revision af vandløbsregulativer

97.

 Beslutning: Dispensation fra lokalplan 125 til terrænregulering på Hjortefarmen

98.

 Beslutning: Ansøgning om dispensation til udstykning - Matr.nr. 10b Stavnsholt By - Sommervej 4

99.

 Beslutning: Administration af bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byplanvedtægt 3

100.

 Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

101.

 Beslutning/orientering: "Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen" (høringsversion)

102.

 Beslutning: Sydlejren - placering af forbindelsesvej mellem Perimetervej og Bringevej i Jonstrup samt statusorientering på vejprojektet

103.

 Beslutning: Rekreative stier 2017 - disponering

104.

 Beslutning: Forbedringer på Ballerupvej

105.

 Beslutning: Færdselsregulering - gennemkørselsforbud - Elsevej og Hejrebakken

106.

 Beslutning: Nødvendige midler til sammenlægning af Hjemmeplejen og flytning af Sundhedsplejen via ny prioritering af gen

107.

 Orientering: Gammel Bregnerødvej - Støjreduktion

108.

 Orientering: Ny Planlov

109.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

110.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt

Lukket punkt

111.

 Beslutning: Udpegning af boligorganisation til byggeri i Jonstrup

Lukket punkt

112.

 Beslutning: Bortforpagtning af kommunalt landbrugsjord

Lukket punkt

113.

 Beslutning: Salg af "Hovedvagten", Regimentsvej 6 mfl.

Lukket punkt

114.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse - Bymidten 70-72


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top