Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

40.

 Beslutning: Budgetanalyse 2017 - BSU

41.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

42.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

43.

 Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

44.

 Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

45.

 Beslutning: Plan for integrering af FFO på Stavnsholtskolen

46.

 Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

47.

 Beslutning/Drøftelse: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

48.

 Orientering: Strategi og indsatser for børn og unge med flere sprog

49.

 Orientering: Muligheder for etablering af skovbørnehaver

50.

 Orientering: Tilskud til pasning af eget barn

51.

 Orientering: Frikommuneforsøg én borger én plan

52.

 Orientering: Meddelelser BSU - Juni 2017

53.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU - Juni 2017


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top