Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

72.

 Orientering: Meddelelser

73.

 Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

74.

 Orientering: Rådhusprojekt

75.

 Beslutning: Budget 2018

76.

 Beslutning: Revision 2016

77.

 Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune

78.

 Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018

79.

 Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad

80.

 Beslutning: Røgfri arbejdstid for ansatte i Furesø Kommune

81.

 Beslutning: Kommunalvalg 2017

82.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

83.

 Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

84.

 Beslutning: Nødvendige midler til sammenlægning af Hjemmeplejen og flytning af Sundhedsplejen via ny prioritering af gen

85.

 Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

86.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

87.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

88.

 Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

89.

 Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

90.

 Beslutning: Plan for integrering af FFO på Stavnsholtskolen

91.

 Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi

Lukket punkt

92.

 Beslutning: Samarbejdsaftale om dele af kontanthjælpsområdet med ekstern aktør

Lukket punkt

93.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse - Bymidten 70-72

Lukket punkt

94.

 Beslutning: Salg af "Hovedvagten", Regimentsvej 6 mfl.

Lukket punkt

95.

 Beslutning: Udpegning af boligorganisation til byggeri i Jonstrup

Lukket punkt

96.

 Beslutning: Merudgift i 2018 forbundet med aktuelt hjemmehjælpsudbud


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top