Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

97.

 Orientering: Meddelelser

98.

 Orientering: Rådhusprojekt

99.

 Orientering: Indbrudsforebyggelse

100.

 Orientering: Status på sygefravær i Furesø Kommune 1. halvår 2017

101.

 Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

102.

 Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

103.

 Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

104.

 Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

105.

 Beslutning: Valg 2017

106.

 Beslutning: Byrådets deltagelse i eksterne bestyrelser mv.

107.

 Beslutning: Beredskabsplan 2017

108.

 Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

109.

 Beslutning: Kommunegaranti spildevand

110.

 Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

111.

 Satellitten - brugeraftale

112.

 Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017

113.

 Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj

114.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39

115.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren

116.

 Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist

117.

 Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

Lukket punkt

118.

 Fremtidige ejerforhold HMN Naturgas

Lukket punkt

119.

 Beslutning: Salg af areal i Jonstrup til boligbyggeri

Lukket punkt

120.

 Udvikling af parkeringsareal ved Farum Bytorv


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top