Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Drøftelse: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram

2.

 Beslutning: Godkendelse af årshjul

3.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

4.

 Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen

5.

 Beslutning: Idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen

6.

 Beslutning: Sammensætning af Advisory board for ungdomsuddannelse og samarbejde mellem skoler og erhvervsliv

7.

 Orientering: Meddelelser - USU - April 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top