Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Spørgsmål

3.

 Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2017

4.

 Beslutning: Konstituering - ansøgning om orlov

5.

 Beslutning: NOVAFOS - godkendelse af årsrapport og bemyndigelse til borgmesteren

6.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

7.

 Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017

8.

 Beslutning: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top