Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2015 - 30-06-2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

24/6 24/6

  Maj

27/5

  April

29/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Spørgsmål

62.

 Meddelelser

63.

 Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2014

64.

 IT-Forsyningen I/S årsregnskab 2014

65.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Evaluering af medlemskabet af FC Nordsjællands Erhvervsklub

66.

 Revision 2014

67.

 Task force for øget samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet

68.

 Skema A - Ryetbo IV

69.

 Boliger på Paltholmvej - Forslag til Lokalplan 126 og tillæg til Kommuneplan 2013

70.

 "Arkitektur og Byrum" - endelig vedtagelse

71.

 Forslag til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden

72.

 Farum Genbrugsstation

73.

 Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

74.

 Konstituering - anmodning om orlov

Lukket punkt

75.

 Bygmarkskolen - Stavnsholtvej 51

Lukket punkt

76.

 Køb af Posthusejendommen i Værløse

Lukket punkt

77.

 Boliger til indkvartering af flygtninge - Lejeaftale for Bregnerød Kro

Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Konstituering - anmodning om orlov

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Spørgsmål

52.

 Meddelelser

53.

 Udmøntning af budget 2015-2018

54.

 Budget 2016 - 2019

55.

 Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015

56.

 Beredskabssamarbejde i Nordsjælland

57.

 Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet; KKR

58.

 Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

59.

 KKR Greater Copenhagen fælles kommuneplan indstik

60.

 Regnskabsaflæggelse 2014 - Furesø Holding A/S

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Spørgsmål

39.

 Meddelelser

40.

 Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

41.

 Konstituering - nyt bestyrelsesmedlem til Furesø Bevaring

42.

 Huslejenævn - konstituering 2014-2017

43.

 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - alle udvalg

44.

 Regnskab 2014

45.

 Opsigelse af aftale mellem Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice

46.

 Anlægsregnskaber - Lynghuset og Furesøgård

47.

 Plan- og Agenda 21-strategi - 2015

48.

 Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 119 og Tillæg 3 til KP 2013 - Byområde i det nordlige Jonstrup

49.

 Implementering af Klimatilpasningsplanen - Søndergårdsvej-området

Lukket punkt

50.

 Boliger til indkvartering af flygtninge

    Til top