Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2016 - 31-03-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

30/3 2/3

  Januar

27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Spørgsmål

24.

 Meddelelser

25.

 Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2015

26.

 Beslutning - Underskriftsbemyndigelse

27.

 Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelser

28.

 Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2015

29.

 Beslutning: Godkendelse af budgetoverførsler 2015 - 2016 alle udvalg

30.

 Beslutning: Befolkningsprognose 2016-2028

31.

 Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016

32.

 Beslutning: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

33.

 Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017

34.

 Beslutning: Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital

35.

 Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

36.

 Anmodning om punkt fra Heidi Storck (UP) - Affaldsregulativ

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Spørgsmål

16.

 Meddelelser

17.

 Kommunegaranti spildevand

18.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne

19.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 125 - Ny boligbebyggelse til seniorbolællesskab på Hjortefarmen i Farum

20.

 Egnsteater Undergrunden, ny aftale 2017-2020 - beslutning

21.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 116 for Hareskovby med tillæg 5 til Kommuneplan 2013

22.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Merbevilling til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål

2.

 Meddelelser

3.

 Udmøntning af Budget 2016 - 2019

4.

 Budget 2017 - Tidsplan og budgetproces 2017 - 2020

5.

 Beredskabskommission Furesø - ophør pr. 1. januar 2016

6.

 Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S

7.

 I/S Vestforbrænding - garanti for lånoptagelse

8.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016-2017 - til godkendelse

9.

 Beslutning: Anlæg - tillægsbevilling - Ballerupvej - en mere sikker og grøn indgang til kommunen

10.

 Beslutning: "Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade"

11.

 Beslutning: Farum Hovedgade - Helhedsplan - Høring - Frigivelse

12.

 Beslutning: Revision af regulativ for husholdningsaffald

13.

 Frigivelse og fremrykning af anlægsprojekt "Institution i Hareskovby"

14.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Status på ungdomsboliger i Furesø Kommune

    Til top