Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

20/12 13/12 12/12 12/12 5/12 29/11 1/11 11/10

  Sep - Aug - Jul

27/9 7/9

  Jun - Maj - Apr

28/6 31/5 26/4

  Mar - Feb - Jan

29/3 1/3 1/2 1/2 26/1 26/1 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Meddelelser

166.

 Spørgsmål

167.

 Beslutning: Låneoptagelse 2017

168.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - vedtagelse

169.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer Stavnsholtskolen

170.

 Beslutning: Ny daginstitution i Jonstrup - valg af byggegrund

171.

 Beslutning: Investeringsaftale for 2018 med Furesø Spildevand A/S

172.

 Beslutning: Spildevandstakster 2018

173.

 Beslutning: Vandtakster 2018 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

174.

 Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

175.

 Beslutning: Endelig vedtagelse - Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

176.

 Beslutning: Natura 2000 - bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag til justering af grænser

177.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Strock (H) - Bedre fordeling af skolerne i Farum

178.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Effektuering af politiske beslutninger

Lukket punkt

179.

 Lukket bilag til punkt 170 - Ny daginstitution i Jonstrup

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om afstemningsprocedurer og ligestilling

2.

 Byrådets medlemmer

3.

 Betingelser for indtræden

4.

 Anmeldelse af valggrupper

5.

 Valg af borgmester

6.

 Valg af 1. og 2. viceborgmester

7.

 Økonomiudvalget

8.

 Udvalg for byudvikling og bolig

9.

 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

10.

 Udvalg for kultur, fritid og idræt

11.

 Udvalg for dagtilbud og familier

12.

 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

13.

 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

14.

 Udvalg for beskæftigelse og erhverv

15.

 Udvalg for digitalisering og innovation

16.

 Underskriftsbemyndigelse

17.

 Børn og unge-udvalget

18.

 Integrationsråd

19.

 Valgbestyrelse ved kommunale valg

20.

 Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger

21.

 Valgstyrere til valgsteder i Furesø Kommune

22.

 Stemmemodtagere til indsamling af brevstemmer

23.

 Kommunernes Landsforening, delegerede

24.

 Kommunernes Landsforening, repræsentantskab

25.

 Lokalrådet for Furesø Kommune

26.

 Frederiksborg Brand & Redning

27.

 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

28.

 Grundlisteudvalg

29.

 Hjemmeværnets distriktsudvalg

30.

 Repræsentskab for Trafikselskabet Movia

31.

 Vestforbrænding I/S, bestyrelse

32.

 Vestforbrænding I/S, delegeret

33.

 HMN Naturgas I/S

34.

 Værløse Varmeværk

35.

 Farum Fjernvarme a.m.b.a.

36.

 Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

37.

 Måløv Rens A/S

38.

 Novafos A/S og Furesø Spildevand A/S

39.

 Marie Kruses Skole

40.

 DUSIKA

41.

 Folkeoplysningsudvalg

42.

 Musikskolebestyrelse

43.

 Furesø Museer

44.

 Hjortøgård

45.

 Skovhuset

46.

 Ungdomsskolebestyrelse

47.

 Egnsteatret Undergrunden

48.

 Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen

49.

 Bådfartsudvalg

50.

 Værløse almennyttige Boligselskab

51.

 Boligselskabet Farumsødal

52.

 Furesø Boligselskab

53.

 Hareskov-Værløse Andelsboligforening

54.

 Boligselskabet Borgerbo, Værløse

55.

 Jonstrupvang bebyggelsen

56.

 Gedevasevang

57.

 Furesø Handicapråd

58.

 Plejehjemmet Ryetbo

59.

 Værløse Bymidtes Ejerforening

60.

 Erhvervskontaktudvalget

61.

 Furesø Bevaring

62.

 Huslejenævn

63.

 Beboerklagenævn

64.

 Skatteankenævn

65.

 Vurderingsankenævn

66.

 Fredningsnævn

67.

 Hegnssyn

68.

 Vurderingsmænd til vej- og markfred

69.

 Ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven)

70.

 Taksationskommission (statsekspropriationsloven)

71.

 Taksationskommission (i henhold til lov om offentlige veje)

72.

 Overtaksationskommission (i henhold til lov om offentlige veje)

73.

 IT-Forsyningen

Gå til toppen af siden 
Punkter

163.

 Meddelelser

164.

 Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

163.

 Meddelelser

164.

 Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Meddelelser

162.

 Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Meddelelser

148.

 Spørgsmål

149.

 Orientering: Den udvidede udfordringsret

150.

 Beslutning: Forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

151.

 Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

152.

 Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018

153.

 Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening

154.

 Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

155.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

156.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Ændring af aftalekompleks med Freja Ejendomme

157.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Hareskov skole og Lokalplan 116

Lukket punkt

158.

 Beslutning: Spidslastcentralen på Farum Kaserne

Lukket punkt

159.

 Beslutning: Salgsproces for ejendommen Frederiksborgvej 3-5 i Farum

Lukket punkt

160.

 Beslutning: Valg af byder til Kollekollevej 31-39

Gå til toppen af siden 
Punkter

133.

 Meddelelser

134.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej

135.

 Beslutning: Skema A - Senioregnede boliger og Små Familieboliger på Frederiksborgvej

136.

 Beslutning: Skema A - Tagboliger på Frederiksborgvej

137.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af Seniorbofællesskab Midgård på Bybækgrunden

138.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af en ny boligafdeling Skovhusene

139.

 Beslutning: Belægning på Rehabiliteringscentret Svanepunktet

140.

 Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse

141.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Demokratisering af Museumsvirksomheden

142.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Demokratisering af Planområdet

143.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Demokratisering Plejeboliger

144.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Mere åbenhed om de politiske beslutninger: gør lukkede punkter offentligt tilgængelige

Lukket punkt

145.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse

Lukket punkt

146.

 Beslutning: Salg af delparcel på Bybækgrunden til et nyt seniorbofællesskab

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Meddelelser

131.

 2. behandling af Budget 2018 - 2021

132.

 Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Meddelelser

120.

 Orientering: Forhold vedr. vedtagelsen af lokalplan 121 - Flyvestationen

121.

 Beslutning: Kommunalvalg 2017 - valgtilforordnede og indsamlinger på valgstedet

122.

 Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2017

123.

 Beslutning: Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

124.

 Beslutning: Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 (Rådhusområdet)

125.

 Beslutning: Indkaldelse af forslag til revision af Fingerplanen (spor 2)

126.

 Beslutning: Revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

127.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) om Bybækarealets fremtidige anvendelse

128.

 Anmodning om optaglese af punkt fra Lars Carpens (V) - Byggeregnskab for Farum Midtpunkt

Lukket punkt

129.

 Salg af Jonstrupvangvej 100, 3500 Værløse

Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Meddelelser

98.

 Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

99.

 Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for Kurt Bork Christensen (V)

100.

 Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

101.

 Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

102.

 Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

103.

 Beslutning: Valg 2017

104.

 Beslutning: Beredskabsplan 2017

105.

 Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

106.

 Beslutning: Kommunegaranti spildevand

107.

 Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

108.

 Satellitten - brugeraftale

109.

 Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017

110.

 Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj

111.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39

112.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren

113.

 Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist

114.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet

115.

 Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

Lukket punkt

116.

 Fremtidige ejerforhold HMN Naturgas

Lukket punkt

117.

 Beslutning: Salg af areal i Jonstrup til boligbyggeri

Lukket punkt

118.

 Udvikling af parkeringsareal ved Farum Bytorv

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

70.

 Byrådets temadrøftelse den 28. juni 2017 - Budgetanalyser

71.

 Meddelelser

72.

 Spørgsmål

73.

 Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

74.

 Beslutning: Budget 2018

75.

 Beslutning: Revision 2016

76.

 Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune

77.

 Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018

78.

 Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad

79.

 Beslutning: Kommunalvalg 2017

80.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

81.

 Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

82.

 Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

83.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

84.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

85.

 Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

86.

 Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

87.

 Beslutning: Ansøgning om dispensation til udstykning - Matr.nr. 10b Stavnsholt By - Sommervej 4

88.

 Beslutning: Administration af bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byplanvedtægt 3

89.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Jonstrupsamlingen og driftsoverenskomst med Furesø Museer

90.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Budget 2018 og aftalen om ligedeling af positivt nettoprovenu ved videresalg fra Statens Ejendomssalg A/S

Lukket punkt

91.

 Beslutning: Samarbejdsaftale om dele af kontanthjælpsområdet med ekstern aktør

Lukket punkt

92.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse - Bymidten 70-72

Lukket punkt

93.

 Beslutning: Salg af "Hovedvagten", Regimentsvej 6 mfl.

Lukket punkt

94.

 Beslutning: Udpegning af boligorganisation til byggeri i Jonstrup

Lukket punkt

95.

 Beslutning: Merudgift i 2018 forbundet med aktuelt hjemmehjælpsudbud

Lukket punkt

96.

 Beslutning: Aftaler om Hangar 2 og grønne områder samt befæstede arealer på Flyvestationen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

56.

 Temadrøftelse

57.

 Meddelelser

58.

 Spørgsmål

59.

 Beslutning: Budgetopfølgning I 2017

60.

 Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2016 - IT-Forsyningen I/S

61.

 Beslutning: Aftale om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

62.

 Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

63.

 Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017

64.

 Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1

65.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Værket ved Søndersø

66.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP) - Sydlejren og kommunens tilsynsfunktion

Lukket punkt

67.

 Beslutning: Institution Nordby -Totalentreprise

Lukket punkt

68.

 Beslutning - Aktiveringen af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål

Lukket punkt

69.

 Beslutning: Køb af Serviceareal på Lillevang

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Spørgsmål

44.

 Meddelelser

45.

 Orientering: Seniorrådets årsrapport 2016

46.

 Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

47.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej

48.

 Beslutning: Rottehandlingsplan 2017-2019

49.

 Beslutning: KKR-mål for sundhed

50.

 Beslutning: Kommunale parkeringsvagter

51.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Egil F. Hulgaard (C) - Ansøgning om mulighed for selv at tilrettelægge skoledagen

52.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre: Evaluering af families fremtid

53.

 Beslutning: Faglig strategi og styring i Jobcenter Furesø

Lukket punkt

54.

 Beslutning: Særlig indsats for borgere fra ikke- vestlige lande

Lukket punkt

55.

 Beslutning: Kommunens kapitalforvaltere

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Meddelelser

29.

 Spørgsmål

30.

 Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2016

31.

 Beslutning - Godkendelse af Regnskab 2016

32.

 Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 alle udvalg

33.

 Beslutning: Befolkningsprognose 2017-2029

34.

 Beslutning: Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

35.

 Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016

36.

 Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021

37.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Slangerupvej - Rostigrunden

38.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

39.

 Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

40.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

41.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Kommunal overtagelse af private fællesveje

Lukket punkt

42.

 Behandling: Bybækskolen salg af delparcel

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Meddelelser

17.

 Spørgsmål

18.

 Orientering: Furesøs 10-års jubilæum

19.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

20.

 Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov

21.

 Beslutning: Plejehjemmet Ryetbo - konstituering

22.

 Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

23.

 Beslutning: Nye rammer for dagtilbud

24.

 Beslutning: Nye reviderede retningslinjer for lokalelån

25.

 Beslutning: Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg og godkendelse af oversigt over lokaler

26.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP) - Det Grønne Spireflag i Krudthuset Jonstrup

27.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Ole F. Holleufer (I) - Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Meddelelser

6.

 Spørgsmål

7.

 Orientering: Budget 2018-2021 - budgettidsplan

8.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

9.

 Beslutning: Konstituering - Kommunernes Landsforening, delegerede

10.

 Beslutning: Konstituering - Vestforbrænding I/S, delegeret

11.

 Beslutning: Fritidspolitik 2018-21

12.

 Beslutning: Vandtakster 2017 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

13.

 Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

14.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP) - Lokalplan 121

15.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Borgere skal have mulighed for at stille forslag til byrådet

16.

 Beslutning: NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Beslutning: NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

3.

 Meddelelser

4.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

3.

 Meddelelser

4.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

    Til top