Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2017 - 31-03-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

29/3 1/3

  Februar

1/2 1/2

  Januar

26/1 26/1 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Meddelelser

29.

 Spørgsmål

30.

 Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2016

31.

 Beslutning - Godkendelse af Regnskab 2016

32.

 Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 alle udvalg

33.

 Beslutning: Befolkningsprognose 2017-2029

34.

 Beslutning: Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

35.

 Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016

36.

 Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021

37.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Slangerupvej - Rostigrunden

38.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

39.

 Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

40.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

41.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Kommunal overtagelse af private fællesveje

Lukket punkt

42.

 Behandling: Bybækskolen salg af delparcel

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Meddelelser

17.

 Spørgsmål

18.

 Orientering: Furesøs 10-års jubilæum

19.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

20.

 Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov

21.

 Beslutning: Plejehjemmet Ryetbo - konstituering

22.

 Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

23.

 Beslutning: Nye rammer for dagtilbud

24.

 Beslutning: Nye reviderede retningslinjer for lokalelån

25.

 Beslutning: Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg og godkendelse af oversigt over lokaler

26.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP) - Det Grønne Spireflag i Krudthuset Jonstrup

27.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Ole F. Holleufer (I) - Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Meddelelser

6.

 Spørgsmål

7.

 Orientering: Budget 2018-2021 - budgettidsplan

8.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

9.

 Beslutning: Konstituering - Kommunernes Landsforening, delegerede

10.

 Beslutning: Konstituering - Vestforbrænding I/S, delegeret

11.

 Beslutning: Fritidspolitik 2018-21

12.

 Beslutning: Vandtakster 2017 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

13.

 Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

14.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP) - Lokalplan 121

15.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Borgere skal have mulighed for at stille forslag til byrådet

16.

 Beslutning: NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Beslutning: NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

3.

 Meddelelser

4.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

3.

 Meddelelser

4.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Beslutning: Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

    Til top