Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-07-2017 - 30-09-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

27/9 7/9

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Meddelelser

120.

 Orientering: Forhold vedr. vedtagelsen af lokalplan 121 - Flyvestationen

121.

 Beslutning: Kommunalvalg 2017 - valgtilforordnede og indsamlinger på valgstedet

122.

 Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2017

123.

 Beslutning: Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

124.

 Beslutning: Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 (Rådhusområdet)

125.

 Beslutning: Indkaldelse af forslag til revision af Fingerplanen (spor 2)

126.

 Beslutning: Revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

127.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) om Bybækarealets fremtidige anvendelse

128.

 Anmodning om optaglese af punkt fra Lars Carpens (V) - Byggeregnskab for Farum Midtpunkt

Lukket punkt

129.

 Salg af Jonstrupvangvej 100, 3500 Værløse

Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Meddelelser

98.

 Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

99.

 Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for Kurt Bork Christensen (V)

100.

 Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

101.

 Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

102.

 Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

103.

 Beslutning: Valg 2017

104.

 Beslutning: Beredskabsplan 2017

105.

 Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

106.

 Beslutning: Kommunegaranti spildevand

107.

 Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

108.

 Satellitten - brugeraftale

109.

 Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017

110.

 Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj

111.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39

112.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren

113.

 Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist

114.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet

115.

 Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

Lukket punkt

116.

 Fremtidige ejerforhold HMN Naturgas

Lukket punkt

117.

 Beslutning: Salg af areal i Jonstrup til boligbyggeri

Lukket punkt

118.

 Udvikling af parkeringsareal ved Farum Bytorv

    Til top