Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

20/12 13/12 12/12 12/12 5/12

  November

29/11 1/11

  Oktober

11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Meddelelser

166.

 Spørgsmål

167.

 Beslutning: Låneoptagelse 2017

168.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - vedtagelse

169.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer Stavnsholtskolen

170.

 Beslutning: Ny daginstitution i Jonstrup - valg af byggegrund

171.

 Beslutning: Investeringsaftale for 2018 med Furesø Spildevand A/S

172.

 Beslutning: Spildevandstakster 2018

173.

 Beslutning: Vandtakster 2018 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

174.

 Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

175.

 Beslutning: Endelig vedtagelse - Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

176.

 Beslutning: Natura 2000 - bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag til justering af grænser

177.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Strock (H) - Bedre fordeling af skolerne i Farum

178.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Effektuering af politiske beslutninger

Lukket punkt

179.

 Lukket bilag til punkt 170 - Ny daginstitution i Jonstrup

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om afstemningsprocedurer og ligestilling

2.

 Byrådets medlemmer

3.

 Betingelser for indtræden

4.

 Anmeldelse af valggrupper

5.

 Valg af borgmester

6.

 Valg af 1. og 2. viceborgmester

7.

 Økonomiudvalget

8.

 Udvalg for byudvikling og bolig

9.

 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

10.

 Udvalg for kultur, fritid og idræt

11.

 Udvalg for dagtilbud og familier

12.

 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

13.

 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

14.

 Udvalg for beskæftigelse og erhverv

15.

 Udvalg for digitalisering og innovation

16.

 Underskriftsbemyndigelse

17.

 Børn og unge-udvalget

18.

 Integrationsråd

19.

 Valgbestyrelse ved kommunale valg

20.

 Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger

21.

 Valgstyrere til valgsteder i Furesø Kommune

22.

 Stemmemodtagere til indsamling af brevstemmer

23.

 Kommunernes Landsforening, delegerede

24.

 Kommunernes Landsforening, repræsentantskab

25.

 Lokalrådet for Furesø Kommune

26.

 Frederiksborg Brand & Redning

27.

 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

28.

 Grundlisteudvalg

29.

 Hjemmeværnets distriktsudvalg

30.

 Repræsentskab for Trafikselskabet Movia

31.

 Vestforbrænding I/S, bestyrelse

32.

 Vestforbrænding I/S, delegeret

33.

 HMN Naturgas I/S

34.

 Værløse Varmeværk

35.

 Farum Fjernvarme a.m.b.a.

36.

 Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

37.

 Måløv Rens A/S

38.

 Novafos A/S og Furesø Spildevand A/S

39.

 Marie Kruses Skole

40.

 DUSIKA

41.

 Folkeoplysningsudvalg

42.

 Musikskolebestyrelse

43.

 Furesø Museer

44.

 Hjortøgård

45.

 Skovhuset

46.

 Ungdomsskolebestyrelse

47.

 Egnsteatret Undergrunden

48.

 Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen

49.

 Bådfartsudvalg

50.

 Værløse almennyttige Boligselskab

51.

 Boligselskabet Farumsødal

52.

 Furesø Boligselskab

53.

 Hareskov-Værløse Andelsboligforening

54.

 Boligselskabet Borgerbo, Værløse

55.

 Jonstrupvang bebyggelsen

56.

 Gedevasevang

57.

 Furesø Handicapråd

58.

 Plejehjemmet Ryetbo

59.

 Værløse Bymidtes Ejerforening

60.

 Erhvervskontaktudvalget

61.

 Furesø Bevaring

62.

 Huslejenævn

63.

 Beboerklagenævn

64.

 Skatteankenævn

65.

 Vurderingsankenævn

66.

 Fredningsnævn

67.

 Hegnssyn

68.

 Vurderingsmænd til vej- og markfred

69.

 Ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven)

70.

 Taksationskommission (statsekspropriationsloven)

71.

 Taksationskommission (i henhold til lov om offentlige veje)

72.

 Overtaksationskommission (i henhold til lov om offentlige veje)

73.

 IT-Forsyningen

Gå til toppen af siden 
Punkter

163.

 Meddelelser

164.

 Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

163.

 Meddelelser

164.

 Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Meddelelser

162.

 Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Meddelelser

148.

 Spørgsmål

149.

 Orientering: Den udvidede udfordringsret

150.

 Beslutning: Forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

151.

 Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

152.

 Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018

153.

 Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening

154.

 Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

155.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

156.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Ændring af aftalekompleks med Freja Ejendomme

157.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Hareskov skole og Lokalplan 116

Lukket punkt

158.

 Beslutning: Spidslastcentralen på Farum Kaserne

Lukket punkt

159.

 Beslutning: Salgsproces for ejendommen Frederiksborgvej 3-5 i Farum

Lukket punkt

160.

 Beslutning: Valg af byder til Kollekollevej 31-39

Gå til toppen af siden 
Punkter

133.

 Meddelelser

134.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej

135.

 Beslutning: Skema A - Senioregnede boliger og Små Familieboliger på Frederiksborgvej

136.

 Beslutning: Skema A - Tagboliger på Frederiksborgvej

137.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af Seniorbofællesskab Midgård på Bybækgrunden

138.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af en ny boligafdeling Skovhusene

139.

 Beslutning: Belægning på Rehabiliteringscentret Svanepunktet

140.

 Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse

141.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Demokratisering af Museumsvirksomheden

142.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Demokratisering af Planområdet

143.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Demokratisering Plejeboliger

144.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Øjvind Vilsholm (Ø) - Mere åbenhed om de politiske beslutninger: gør lukkede punkter offentligt tilgængelige

Lukket punkt

145.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse

Lukket punkt

146.

 Beslutning: Salg af delparcel på Bybækgrunden til et nyt seniorbofællesskab

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Meddelelser

131.

 2. behandling af Budget 2018 - 2021

132.

 Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6

    Til top