Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Jun - Maj - Apr

25/4

  Mar - Feb - Jan

21/3 28/2 31/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Spørgsmål

3.

 Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2017

4.

 Beslutning: Konstituering - ansøgning om orlov

5.

 Beslutning: NOVAFOS - godkendelse af årsrapport og bemyndigelse til borgmesteren

6.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

7.

 Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017

8.

 Beslutning: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Spørgsmål

3.

 Orientering: Seniorrådets årsrapport 2017

4.

 Ungdomsskolebestyrelse - konstituering 2018-2021

5.

 Fredningsnævn - konstituering 2018-2021

6.

 Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 alle udvalg

7.

 Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2017

8.

 Beslutning: Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030

9.

 Beslutning: Kommunegaranti spildevand

10.

 Beslutning: Gebyr i forbindelse med udlægsforretninger (ejendomsskat)

11.

 Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse

12.

 Lokaleoversigt og retningslinjer for anvisning

13.

 Retningslinjer for anvisning af faciliteter

14.

 Anmodning fra Øjvind Vilsholm (Ø) om optagelse af punkt - Furesø Kommune skal ikke deltage i en evt. lockout

15.

 Anmodning fra Øjvind Vilsholm (Ø) om optagelse af punkt - Furesø Kommune skal fastholde evt. sparede lønmidler inden for de respektive områder

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Spørgsmål

3.

 Orientering: Mødekalender 2018 - Udvalg for byudvikling og bolig

4.

 Orientering: Tidsplan for budget 2019-2022

5.

 Beslutning: Underskriftsbemyndigelse

6.

 Beslutning: Udmøntning af budget 2018-2021

7.

 Beslutning:Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018-2019

8.

 Beslutning: Udvidet samarbejde med Fontænehuset

9.

 Beslutning: Nyt fredningsforslag for Præstesø, Laanshøj, og del af Søndersø

10.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 130. Naturlegeplads på Farum Kaserne

Lukket punkt

11.

 Valg af nyt Integrationsråd 2018-2021

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Spørgsmål

3.

 Orientering: Status på Furesø Kommunes 10 års jubilæum

4.

 Beslutning: Mødekalender 2018 - Udvalg for byudvikling og bolig

5.

 Beslutning: Mødekalender 2018

6.

 Beslutning: Ændring af Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget samt en eventuel ændring af medlemssammensætningen

7.

 Beslutning: Optagelse af Allerød Kommune i samarbejdet om IT Forsyningen I/S

8.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

9.

 Beslutning: Skatteankenævn - konstituering 2018-2021

10.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub

11.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Jesper Larsen (V): Afdækning af renoverings- og vedligeholdelsesbehovet for kommunale bygninger de kommende 10 år

    Til top