Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

14/3

  Februar

21/2

  Januar

31/1 24/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering: Meddelelser

2.

 Orientering: Status på Medarbejderundersøgelsen 2017

3.

 Orientering: Seniorrådets årsrapport 2017

4.

 Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Økonomiudvalget

5.

 Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 alle udvalg

6.

 Beslutning: Regnskab 2017 Økonomiudvalget

7.

 Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2017

8.

 Beslutning: Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030

9.

 Beslutning: Kommunegaranti spildevand

10.

 Beslutning: Gebyr i forbindelse med udlægsforretninger (ejendomsskat)

11.

 Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse

12.

 Beslutning: Furesø Festival 2018 - ved Furesøbad

13.

 Lokaleoversigt og retningslinjer for anvisning

14.

 Retningslinjer for anvisning af faciliteter

15.

 Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

16.

 Beslutning: Frigivelse af midler til pcb-renovering på Lille Værløse Skole

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering: Meddelelser

2.

 Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

3.

 Beslutning: Tidsplan for budget 2019-2022

4.

 Beslutning: Udmøntning af budget 2018-2021

5.

 Beslutning:Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018-2019

6.

 Beslutning: Udvidet samarbejde med Fontænehuset

7.

 Beslutning: Nyt fredningsforslag for Præstesø, Laanshøj, og del af Søndersø

8.

 Beslutning: Lillevangsvej - Fremrykkelse af investering til 2018

9.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 130. Naturlegeplads på Farum Kaserne

10.

 Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler 2018

11.

 Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler 2018 - Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

12.

 Beslutning: Frigivelse af budget til etablering af dagtilbud i Officersskolen i Jonstrup

13.

 Beslutning: Nyt vandbehandlingsanlæg i Farum Svømmehal 25 m bassin

14.

 Beslutning: Affaldssortering på kommunens ejendomme - Frigivelse og disponering

Lukket punkt

15.

 Valg af nyt Integrationsråd 2018-2021

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Valg af næstformand

2.

 Drøftelse: Samarbejde og arbejdsform i fagudvalget

3.

 Beslutning: Forretningsorden for Økonomiudvalget

4.

 Beslutning: Mødekalender 2018 - Økonomiudvalget

5.

 Orientering: Meddelelser

6.

 Orientering: Status på Furesø Kommunes 10 års jubilæum

7.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub

8.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

9.

 Beslutning: Fremtidens furesoe.dk

10.

 Beslutning: Optagelse af Allerød Kommune i samarbejdet om IT Forsyningen I/S

11.

 Beslutning: Ændring af Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget samt en eventuel ændring af medlemssammensætningen

Lukket punkt

12.

 Beslutning: Ansættelse af By- og Kulturdirektør

Lukket punkt

13.

 Beslutning: Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør og frigivelse af midler - Hareskov Børnehus

    Til top