Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12

  November

15/11 15/11

  Oktober

25/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Orientering: Meddelelser

162.

 Beslutning: Procedure for afholdelse af Integrationsrådsvalg

163.

 Beslutning: Låneoptagelse 2017

164.

 Beslutning: Opsamling på styringsdialog for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget

165.

 Beslutning: STU Udbud

166.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - vedtagelse

167.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer Stavnsholtskolen

168.

 Beslutning: Ny daginstitution i Jonstrup - valg af byggegrund

169.

 Beslutning: Investeringsaftale for 2018 med Furesø Spildevand A/S

170.

 Beslutning: Spildevandstakster 2018

171.

 Beslutning: Vandtakster 2018 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

172.

 Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

173.

 Beslutning: Endelig vedtagelse - Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

174.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

175.

 Beslutning: Natura 2000 - bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag til justering af grænser

176.

 Beslutning: Anlæg - frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

177.

 Beslutning: Frigivelse af de resterende midler til ny daginstitution i Farum Nordby

Lukket punkt

178.

 Lukket bilag til punkt 188 - Ny daginstitution i Jonstrup

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Orientering: Meddelelser

148.

 Orientering: Status på sygefravær i Furesø Kommune efter 3. kvartal 2017

149.

 Orientering: Den udvidede udfordringsret

150.

 Orientering: Furesø Festival 2017 - Evaluering og regnskab

151.

 Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

152.

 Beslutning: Nedsættelse af ansættelsesudvalg

153.

 Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018

154.

 Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening

155.

 Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

156.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

Lukket punkt

157.

 Beslutning: Spidslastcentralen på Farum Kaserne

Lukket punkt

158.

 Beslutning: Salgsproces for ejendommen Frederiksborgvej 3-5 i Farum

Lukket punkt

159.

 Beslutning: Valg af byder til Kollekollevej 31-39

160.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Orientering: Meddelelser

136.

 Orientering: Status og afslutning af rådhusprojekt

137.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej

138.

 Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

139.

 Beslutning: Skema A - Senioregnede boliger og Små Familieboliger på Frederiksborgvej

140.

 Beslutning: Skema A - Tagboliger på Frederiksborgvej

141.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af Seniorbofællesskab Midgård på Bybækgrunden

142.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af en ny boligafdeling Skovhusene

143.

 Beslutning: Belægning på Rehabiliteringscentret Svanepunktet

144.

 Beslutning: Anlæg - Frigivelse af midler i 2017 til byggeri af ny institution i Hareskovby

Lukket punkt

145.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse

Lukket punkt

146.

 Beslutning: Salg af delparcel på Bybækgrunden til et nyt seniorbofællesskab

Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Orientering: Meddelelser

136.

 2. behandling af Budget 2018 - 2021

137.

 Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6

    Til top