Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

1.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

2.

 Godkendelse af dagsordenen

Lukket punkt

3.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

4.

 Orientering

Lukket punkt

5.

 Strandskolen, renovering og tilbygning eller alternativt etablering af ny skole - oplæg til Budget 2019

6.

 Spørgetid

7.

 2. behandling af budget 2019-2022

8.

 Budgetopfølgning 2 2018, samlesag

9.

 Konstituering - suppleant til handicaprådet

10.

 Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

11.

 Retningslinjer for byrådsmedlemmers modtagelse af fribilletter

12.

 Projektmidler på budget 2018 til livskvalitet på plejehjem og plejecentre

13.

 Udvikling af Fælles Rum i sammenhæng med Olsbækkilen

14.

 Lukningen af pavillonen til flygtninge på Greve Main

15.

 Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder

16.

 Vejbelysning genudbud 2018/2019

17.

 Principbeslutning om tidsfrist for rækkefølge af plejecenterbyggeri

18.

 Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019

19.

 Godkendelse af gebyr for erhvervsaffald 2019

20.

 Godkendelse af genbrugspladsgebyr for erhvervsaffald 2019

21.

 Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2019

22.

 Påbudt konvertering af lån i Sydkystens Boligselskab, afdeling Greve Flex, og overførsel af garanti

23.

 Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 4 Gersagerparken, og overførsel af garanti

24.

 Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 31 Gersagerparken, og overførsel af garanti

25.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2019

26.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for plejebolig 2019

27.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

28.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019

29.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019

30.

 Godkendelse af skema B for renovering af Thors Kvarter - helhedsplan

31.

 Godkendelse af skema B for renovering af Ægirs Kvarter - helhedsplan

32.

 Godkendelse af skema B for renovering af Heimdals Kvarter - helhedsplan

33.

 Godkendelse af skema B for renovering af Klyngen - helhedsplan

34.

 Godkendelse af skema B for renovering af Valhals Kvarter - helhedsplan

35.

 Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022

36.

 Ny Børne- og Ungepolitik

37.

 Ny Sundheds- og Psykiatripolitik

38.

 Landsplanredegørelse 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top