Guldborgsund Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Skoleudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Skoleudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2009 - 30-06-2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

18/5 18/5

  April

20/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Orienteringssager

55.

 Forslag til besparelser/effektiviseringer for budget 2009 og efterfølgende år på Børne- og Skoleudvalgets område.

56.

 Oplæg til behandlingsklasse

57.

 Ansøgning om udmøntning af bloktilskudsmidler til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

58.

 Fastsættelse af fremtidig normering vedr. skolesekretærer - genoptagelse af sag efter høring.

59.

 Resultat vedr. busudbud af lukkede skoleruter

60.

 Opfølgning på dialogmøderne 20. - 22. april 2009.

61.

 Revision af vedtægt for Idestrup Børnehave.

62.

 Anlægsregnskab for indretning af arbejdspladser og legestue på P.M. Møllersvej

63.

 Frivillige sundhedsaftaler

64.

 Ansøgning om godkendelse af opnormering til 7 pladser på Ungdomspensionen Nørre Alslev

65.

 Ansøgning om godkendelse af opholdsstedet Leocor

Gå til toppen af siden 
Punkter

66.

 Fremrykning af anlægsinvesteringer i 2009

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Orienteringssager

43.

 Dispositionsvederlag - overenskomst pr. 1. april 2009.

44.

 Madproduktion - centralkøkken

45.

 "Et sundt frokostmåltid" - køkkenanalyse og driftsøkonomi.

46.

 Regnskabsbemærkninger 2008 på Børne- og Skoleudvalgets område

47.

 Opfølgning på fremtidig økonomistyring og opfølgning på undervisningsområdet

48.

 Opfølgning på dialogmøderne den 16. - 17. - og 18. marts med skolebestyrelserne og Børn- og skoleudvalget

49.

 Klassedannelse 2009/10 - 1. klasse - 9. klasse

50.

 Klassedannelse 2009/10 - 10. klasse - perspektiv for 2010/11

51.

 Politisk behandling af 1. udkast til Børn- og ungepolitik 2009

52.

 Ansøgning om oprettelse af § 107 pladser på opholdsstedet Sølund

53.

 Leje af Virkethus

    Til top