Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- & Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- & Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  Maj

7/5

  April

2/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

3.

 Idrætsstrategi for Kalundborg Kommune 2020 - 2030

4.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

5.

 Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg 2019

6.

 Omlægning af opvisningsbane i Raklev

7.

 Handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen

8.

 Adgang til stendysse på Herredsåsen

9.

 Middelalderruten gennem Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner

10.

 Afholdelse af Lundbyefestival 2021

11.

 Ansøgning om tilskud til forestillingen "Lus i skindpelsen" fra Buerupegnens Beboerforening

12.

 Meddelelser

13.

 Gensidig orientering

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Kultur og Fritidsudvalget - Budgetopfølgning 2019

3.

 Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet

4.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

5.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje 2020

6.

 Idrætsstrategi for Kalundborg Kommune

7.

 Ansøgning om tilskud til OpenAir Sejerø

8.

 Ansøgning om tilskud til Friluftsfestival 2019 fra Naturpark Åmosen

9.

 Ansøgning om fritagelse for halleje til Jubilæumsfest fra H.F.Vestsjælland Venner

10.

 Meddelelser

11.

 Gensidig orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

3.

 Dialogmøde med Kulturforeningen AMFI Vestsjælland

4.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

5.

 Status på samt proces- og tidsplan for et styrket samarbejde mellem Musisk Skole og Ungdomsskolen.

6.

 Orientering om projektbeskrivelse Kalundborg Middelalderfestival 2019

7.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

8.

 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2019

9.

 Principper for fremtidig drift og vedligeholdelse af Kajakhotel på Røsnæs Havn

10.

 Ansøgning om støtte til byspil fra Kalundborg Amatør Teater

11.

 Ansøgning om tilskud til Multival 2019 fra Multihuset for unge

12.

 Meddelelser

13.

 Gensidig orientering

    Til top