Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

25/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 27. og 30. september 2019

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af Ældrerådets temadag den 23. oktober 2019

9.

 Orientering om Ældrerådets deltagelse i cafémøder for nye 75-årige

10.

 Drøftelse af ønske om fremmødevalg ved næste ældrerådsvalg

11.

 Drøftelse af besøg/afholdelse af ældrerådsmøder på plejecentre i 2020

12.

 Eventuelt

    Til top