Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

28/6

  Maj

24/5

  April

26/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om KLK v/ direktør Søren Ole Sørensen

3.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 24. maj 2019

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Meddelelser fra medlemmerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

9.

 Orientering om sagsgangen fra visitation af ældrebolig til opkrævning

10.

 Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

11.

 Værdighedsmidler 2020 - budget 2020

12.

 Beslutning om deltagelse i café-møder om opsøgende og forebyggende hjemmebesøg

13.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Orientering om prøvespisning i hjemmet (mad fra Madservice)

15.

 Proces- og tidsplan for budget 2020-2023

16.

 Orientering om budgetopfølgning pr. 24. juni 2019

17.

 Status på temadage 2019

18.

 Orientering om adgangsforhold på kommunens genbrugsstationer

19.

 Drøftelse af idrætsstrategi for Kalundborg Kommune 2020-2030

20.

 Orientering om brandsikkerhed på plejehjem

21.

 Drøftelse af indsats- og fokusområder

22.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 26. april 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af Ældrerådets møde og ekskursion på Sejerø den 26. april 2019

9.

 Beslutning om udpegning af ny kontaktperson til Rørmosecentret

10.

 Orientering fra arbejdsgruppen ang. planlægning af temadage 2019

11.

 Drøftelse af brandsikkerhed på plejehjem

12.

 Drøftelse af adgangsforhold på kommunens genbrugsstationer

13.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 29. marts 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Orientering fra arbejdsgruppen ang. planlægning af temadag(e) 2019

9.

 Drøftelse af eventuel ny brochure til borgerne om Ældrerådet

10.

 Drøftelse af spørgsmål ang. opkrævning af betaling/indskud for demente

11.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 2, 2019

12.

 Eventuelt

    Til top