Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 13. december 2019

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Drøftelse af oplæg til ny model for samarbejde mellem administrationen og midlertidige opgaveudvalg

9.

 Beslutning - Ensomhed på ældreområdet

10.

 Beslutning - Akutpladser i Kalundborg Kommune

11.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2020 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

12.

 Ældrerådets årsberetning 2019

13.

 Ældrerådets regnskab 2019 pr. 9. januar 2020

14.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

15.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget

16.

 Ældrerådets deltagelse i arrangementer i 2020

17.

 Repræsentanter udpeget af Ældrerådet

18.

 Aflæsning af vandmålere

19.

 Eventuelt

    Til top