Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om status på den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)

3.

 Budgetopfølgning 2019 august Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om valg af finalister til elevrådskonkurrence

5.

 Beslutning om ordning med gratis buskort til små landskoler

6.

 Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med høringssvar

7.

 Drøftelse af dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

8.

 Orientering om nøgletal for folkeskolerne

9.

 Orientering om projekt "Folkeskolen uden fravær"

10.

 Orientering om udmøntning af den nye dagtilbudslov

11.

 Orientering vedrørende implementering af Aula

12.

 Orientering om tilskud til indsats for børn og unge med handicap

13.

 Gensidig orientering

    Til top