Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

5.

 Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

6.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

7.

 Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2030

8.

 Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

9.

 Orientering om omlægning af sekretariatsfunktion for Kalundborg Symbiose

10.

 Beslutning om nedlæggelse af Udviklingsstaben som partnerskabsholder

11.

 Beslutning om af anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang

12.

 Beslutning om kystbeskyttelse ud for Kystparken

13.

 Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

14.

 Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng

15.

 Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst

16.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen

17.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

18.

 Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

19.

 Ansøgning om godkendelse af skema B - 42 almene ældreboliger i Høng tilhørende Boligselskabet Alliken med tilknyttet kommunalt serviceareal

20.

 Forslag fra Enhedslisten - "Få det fikset puljen"

Lukket punkt

21.

 Meddelelser lukket møde

    Til top