Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2020

3.

 Meddelelser

4.

 Budget 2020 - 1. behandling

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

6.

 Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

7.

 Beslutning om ændring af vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune

8.

 Ansøgning om kommunegaranti for byggelån hos Kommune-Kredit - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge

10.

 Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale om råstofvej

11.

 Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

12.

 Beslutning om prioritering af anlægsmidler til cykelstiforbindelse til Røsnæs

13.

 Beslutning om Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder

14.

 Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

15.

 Beslutning om Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune

16.

 Ansøgning om midlertidig likviditet til Øernes Højskole Sejerø

Lukket punkt

17.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

18.

 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

    Til top