Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

2/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. april 2019

3.

 Beslutning af forslag til Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder

4.

 Beslutning om navngivning af nye vejstrækninger, Kalundborg

5.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej

Lukket punkt

6.

 Beslutning af udbudsmateriale vedrørende indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendeligt affald

7.

 Drøftelse af og beslutning om driftsudget for Røsnæs, Sejerø, Nekselø og Havnsø Havne.

8.

 Beslutning om projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen"

Lukket punkt

9.

 Beslutning om midlertidigt ændringsforbud, herunder forbud mod genudlejning

10.

 Orientering om tilsynsberetningen til Miljøstyrelsen - 2018

11.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

Lukket punkt

12.

 Beslutning om udbud af drift og vedligeholdelse af udelys

13.

 Forslag fra Enhedslisten - Retningslinjer for overnatning på byggepladser

Lukket punkt

14.

 Beslutning vedrørende budget til renovering af Holbækvej - strækning 2 - på baggrund af tilbudsindhentningen

15.

 Gensidig orientering

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. marts 2019

3.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

4.

 Beslutning om driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn

5.

 Drøftelse af driftsbudgettet for de kommunale havne

6.

 Beslutning om samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om forsøg med rabatter og grøfter.

7.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 571 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

8.

 Beslutning om ændring af linjeføring for strækning 6 på cykelstiforbindelsen til Røsnæs

Lukket punkt

9.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

10.

 Gensidig orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 28. februar 2019

3.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

4.

 Orientering om status på byggesagsområdet, 2. halvår 2018

5.

 Orientering om status på flexboligtilladelser, 2. halvår 2018

6.

 Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt

7.

 Beslutning om linjeføring for cykelstiforbindelsen til Røsnæs

8.

 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

9.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

10.

 Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej

11.

 Beslutning om takststruktur for Kalundborg Forsynings fjernvarme

12.

 Beslutning om proces forud for navngivning af nye vejstrækninger, Kalundborg

13.

 Beslutning om strande med Blå flag og Badepunkt

14.

 Orientering om Kalundborg Bioenergi

15.

 Gensidig orientering

    Til top