Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. august 2019

3.

 Orientering om status på byggesagsområdet for 1. halvår 2019

4.

 Beslutning om Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder

5.

 Beslutning om afslag på ansøgt dispensation fra forskrift for udendørs musikarrangementer

6.

 Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale om råstofvej

7.

 Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge

8.

 Beslutning om valg af vandløbsregulativtype for Åmose Å

9.

 Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

10.

 Beslutning om prioritering af anlægsmidler til cykelstiforbindelse til Røsnæs

Lukket punkt

11.

 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

12.

 Beslutning om Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune

13.

 Orientering om opdateret uheldsregistrering

Lukket punkt

14.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

15.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

16.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

17.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

18.

 Forslag fra Enhedslisten med ønske om oversigt og drøftelse af pesticidforbrug i kommunen til dato

19.

 Forslag fra Enhedslisten, september 2019. Forslag om strategi for kystbeskyttelse

20.

 Gensidig orientering

    Til top