Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2019

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng

4.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen

5.

 Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst

6.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

7.

 Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

8.

 Beslutning om at godkende nye vejnavne - vedr. Bakkevangen og Ny Vesthavn, Asnæsvej

9.

 Beslutning om kystbeskyttelse ud for Kystparken

10.

 Beslutning om temaer i pesticidhandleplanen

11.

 Beslutning om anvendelse af øget driftsbevilling til maskinel rydning af ukrudt på fortove i byerne

12.

 Orientering om fredning af Torsø

13.

 Orientering om ophævelse af strandbeskyttelseslinje ved havne i Kalundborg Kommune

Lukket punkt

14.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

15.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

16.

 Gensidig orientering

    Til top