Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Socialudvalget)

Mødeoversigt: Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

2/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 30. april 2019 - Socialudvalget

3.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

4.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

5.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

6.

 Status på Botilbudsviftens Projekt 1: Nyt botilbud i Høng til psykisk sårbare

7.

 Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr 31. marts 2019

8.

 Beslutning om etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Kalundborg Kommune

9.

 Socialudvalget - Masterplan for 2019

10.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Oplæg til mere differentieret aktivitets- og dagtilbud

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Socialudvalget

4.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

5.

 Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr 31. december 2018

6.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

7.

 Særlige og uforudsete udgifter i løbet af årene 2013 - 2019, samt bud på nærmeste fremtid

8.

 Punkter til næste møde(r)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles dialogmøde mellem Socialudvalget, Ældre- & Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 4. april 2019

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

4.

 Tema om budget- og økonomistyring på det specialiserede voksensocialområde

5.

 Opfølgning på Socialtilsynsrapport Finderuplund

6.

 Tilsynsrapport Botilbud Klostermosen 2019

7.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Socialudvalget

8.

 Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr 31. december 2018

9.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

10.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

11.

 Servicedeklarationer på det specialiserede voksensocialområde 2019

12.

 Ankestatistik på det specialiserede voksensocialområde 2018

13.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top