Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Socialudvalget)

Mødeoversigt: Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

3/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Socialudvalget

3.

 Opfølgning på drøftelse om kompetenceudfordringer i indsatsen for plejekrævende ældre med psykiske udfordringer

4.

 Ankestatistik 1. halvår 2019

5.

 Forberedelse af besøg ved Botilbuddet Esbernhus

6.

 Forberedelse til dialogmøde med Bruger-pårørenderåd SYD 28. november

7.

 Kortlægning af hjemløshed

8.

 Forslag fra Anne Marie Hansen, Dansk Folkeparti - Drøftelse af mulige tiltag for nedbringelse af antallet af hjemløse

9.

 Reorganisering af Det Specialiserede Voksensocialområde (udfører-området)

Lukket punkt

10.

 Fremtidens socialpsykiatri - placering af nordlig aktivitets- og personalebase

11.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top