Politiker Web - Morsø Kommune  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6 4/6

  Maj

2/5

  April

10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Regnskab 2017 - Godkendelse af det reviderede regnskab

55.

 Basisbudget 2019-2023

56.

 Offentlige veje - vedligeholdelse - Infrastrukturpulje 2018 8,3 mio. kr. (revideret)

57.

 Omprioritering af midler til legeplads og renovering af klasselokaler på Dueholmskolen

58.

 Morsø Multipark - fra prospekt til projekt + Boldbaneprojektet

59.

 Principbeslutning om eventuel ekspropriation ved afståelse af jord til bionaturgasledning

60.

 Godkendelse af Senior- og værdighedspolitikken 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Budgetopfølgning 2018

48.

 Årsregnskab og beretning, Morsø Forsyning A/S

49.

 Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Vand A/S

50.

 Forslag til Lokalplan 58 Solcelleanlæg, Næssundvej, Sindbjerg - Foreløbig vedtagelse

51.

 EUC Nordvests bestyrelse, Social- og Sundhedsskolen, Skive-Thisted-Viborg, bestyrelse og Thy Mors HF og VUC bestyrelse

Lukket punkt

52.

 Byggemodning - Etape 2 på Overgårdsalle i Nykøbing - Godkendelse af projekt og mindstepris

Lukket punkt

53.

 Limfjordsteateret

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Ansøgning om miljøgodkendelse på Nordmorsvej 9

39.

 Regnskab 2017

40.

 Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S

41.

 Offentlige veje - vedligeholdelse - Infrastrukturpulje 2018 8,3 mio. kr. (delvis frigivelse)

42.

 Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre m.v.

43.

 Planlægning for en Solcellepark ved Næssundvej i Sindbjerg

44.

 Orienteringssag: Status på energirenoveringsprojekt for gadelys og signalanlæg på Mors 2014 -2017

45.

 Evaluering af servicemålaftalen

Lukket punkt

46.

 Strategi for de almene boliger på Mors

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Regnskab 2017 - Økonomisk Decentralisering

23.

 Regnskab 2017 - Regnskabsbemærkninger

24.

 Regnskab 2017 - Anlæg over 2 mill. der afsluttes

25.

 Indkøbs- & udbudspolitik 2018 til 2022

26.

 Nedrivning af Vindbakkens Børnehave og tilbygning til Redsted Sognegård

27.

 Byggemodning - Overgårdsalle - etape 2 (13 byggegrunde)

28.

 Ansøgning om miljøgodkendelse på Nordmorsvej 9

29.

 Revidering af kvalitetspolitik i Teknik og Miljø

30.

 Samarbejde med den Permanente Task Force

31.

 Morsø Wind A/S

32.

 Morsø Forsyning - generalforsamling

Lukket punkt

33.

 Salg af ejendom i Sejerslev - Resultat af offentligt udbud

Lukket punkt

34.

 Salg af delareal i Redsted

Lukket punkt

35.

 Salg af erhvervsgrund i Erslev

Lukket punkt

36.

 Køb af fast ejendom i Nykøbing

37.

 Vederlag for 2017 - Kommunalbestyrelsens medlemmer

    Til top